Търсене

Община Севлиево обявява конкурс за коледна картичка, краен срок за изпращане на творбите - 7 декември

Община Севлиево обявява конкурс за коледна картичка, краен срок за изпращане на творбите - 7 декември
Община Севлиево обявява конкурс за изработване на коледна картичка, насочен към деца и младежи на територията на общината. Целта на конкурса е да провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка, която да бъде изпратена на самотен човек от общината, обявиха организаторите. 
 
Организатор е Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево, подпомагана от Младежка зона - Севлиево.
 
Конкурсът е индивидуален. Груповите творби няма да бъдат класирани. Наградите ще бъдат връчвани в четири възрастови групи: до 6 г.; от 7 до 10 г.; от 11 до 15 г., от 16 до 19 г.
 
Задължително условие за участие е всяка картичка да бъде с коледно пожелание. На нея трябва да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско или учебно заведение или социална услуга за деца и младежи, както и точен адрес.
 
При предаване на коледната творба задължително условие е и да се посочи телефон за контакт с участника, с негов родител, учител, настойник или попечител. При предаване на картички от едно заведение, контактите могат да бъдат обособени в списък с имената и възрастта на участниците, като това не изключва посочването на данните на самата картичка. Картичка, за която не са посочени всички данни, не може да бъде класирана.
 
Срокът, до който се изпращат картичките е 18:00 ч. на 7 декември 2023 г., в Община Севлиево, за Силвия Начева-Гъркова, гл. експерт „Младежки дейности и личностно развитие“.
 
Тричленно жури ще разгледа постъпилите картички и ще определи наградите. Ще бъдат връчени: първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, а също и награда за най-оригинално пожелание и поощрителни награди.
 
Ще бъдат присъдени и две специални награди: на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Севлиево, която по традиция ще бъде отпечатана и ще е празничен поздрав за членовете и партньорите на Местната комисия; награда на Младежки зона - Севлиево.
 
След приключване на конкурса всички картички ще зарадват възрастни самотни хора за Коледа. 
 
Награждаването ще бъде на 14.12.2023 г. (четвъртък) от 17:30 ч. във фоайето на Община Севлиево, където всички картички ще бъдат изложени.
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.