Търсене

Община Севлиево прекрати обществена поръчка за 1.9 млн. лв., след като АОП установи нередности

Емилия Димитрова
Община Севлиево прекрати обществена поръчка за 1.9 млн. лв., след като АОП установи нередности

Снимка: Минчо Тодоров

Община Севлиево прекрати процедура по избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет "Доставка на нетна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група за нуждите на община Севлиево", след като при проверка от Агенцията за обществени поръчки (АОП) бяха установени нередности в обявявената процедура. 

В документацията са поставени критерии за подбор и основания за отстраняване на участниците, различни от посочените в обявлението, се казва в мотивите на АОП. В обявлението се съдържа противоречива информация относно размера на гаранцията за изпълнение на договора (на едно място е 3%, на друго - 5%, б.р.), а в методиката за оценка на офертите се използва спорен показател, оценяващ брой членове в балансираща група на участника, пише още в заключението след проверката. В различните документи пък е посочен различен начин за формиране на оценяваната цена, заключват проверяващите.  

С решение от началото на юни обществената поръчка бе прекратена, без Община Севлиево да изпрати становище в АОП в законния за това срок, уточняват от агенцията.

Агенцията за обществени поръчки започна проверки на процедурите по Закона за обществени поръчки при случаен подбор. Проверяваните процедури се определят чрез специализиран софтуер по методика, която отчита нивото на риск. Проверката на АОП се извършва на два етапа – преди и след стартиране на процедурата и обхваща решението и обявлението, с които се оповестява откриването, техническата спецификация и методиката за оценка. 

Въпросната обществена поръчка е с прогнозна стойност 1.9 млн. лв. и срок на изпълнение 1 година. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.