Търсене

Община Севлиево отвори процедура за прием на номинации за "Добротворец на годината"

Община Севлиево отвори процедура за прием на номинации за

Община Севлиево обяви началото на набиране на номинации за годишните награди "Добротворец на 2023 г.". 

Могат да бъдат номинирани личност, организация, учреждение или фирма като това може да направи всеки, попълвайки своето предложение във формуляр на https://forms.gle/6BP5NJXArL5HtLb27 . Срокът за изпращане на номинации е 20.11.2023 г. до 12.00 ч.
 
Номинации могат да се правят в следните категории:
 
Млад добротворец - номинираните да са на възраст от 12 до 29 г. и да са участвали в кампании в сферата на:
 
1. Екология и здраве;
2. Най-активен доброволец в училище (ученик);
3.Подкрепа за общността и благотворителност;
4.Младежки дейности и инициативи за свободното време;
5.Култура и творчески дейности;
 
Критерии и условията за определяне на "Млад Добротворец на годината 2023" са брой проекти и/или инициативи, в които доброволецът е участвал; принос за развитието на организацията или общността; принос в популяризирането на доброволчеството; отговаря ли инициативата на определението за доброволчество.
 
На същите критерии трябва да отговарят номинираните в категория личности, организация, учреждение, или фирма. Сферите на работа и изяви са същите както в първата категория, с изключение на една нова сфера: "дейности и инициативи за свободното време".
 
В раздел “личност” номинираните трябва да бъдат на възраст над 29 г., освен ако номинирания не е в категория “Най-активен доброволец в училище (учител или родител)”;
 
В раздел “личност” не могат да бъдат номинирани ръководните лица на организациите като такива. Те могат да бъдат номинирани само като личности, персонално участвали в конкретни доброволчески инициативи.
 
Третата категория, в която са допустими номинации е "Проект/инициатива с принос към популяризиране на добротворчеството през 2023 г.". В тази категория от значение са кледните критерии:
 
- Брой доброволци, участвали в реализацията на проекта/ инициативата;
- Конкретен принос на инициативата/проекта за развитието на доброволчеството в общността;
- Наличие на потенциал за регулярно провеждане на инициативата.
- Изразено ли е документирано признание за положения доброволен труд.
 
Община Севлиево ще отличи добротворците на 2023 г. за втора поредна година.
 
 
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.