Търсене

ОИК проверява сигнал за несъвместимост за съветника Трифон Трифон

ОИК проверява сигнал за несъвместимост за съветника Трифон Трифо

Трифон Трифонов (оградения в червено) по време на клетвата на новоизбраните съветници и кметове

от Емилия Димитрова

Общинската избирателна комисия е започнала проверка по сигнал за несъвместимост, подаден срещу общинския съветник от ГЕРБ Трифон Трифонов. 

Сигналът е подаден на 21 май т.г. от Боян Ботев от неправителствената организация "Граждани за Севлиево". В него се твърди, че избраният за общински съветник Трифон Трифонов е продължавал да осъществява търговска дейност като едноличен собственик на капитала и управител на търговско дружество „ТРИФО Н - 1“ след срока, посочен в закона – един месец след обявяване на изборните резултати. 

Срокът е регламентиран в чл. 34, ал. 5 и ал. 6 на Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и гласи, че общински съветник не може „да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия". 

На 26 май т.г. Общинската избирателна комисия проведе заседание във връзка със сигнала от Боян Ботев, на което взе решение да изиска от Търговския регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел информация за търговското дружество „ТРИФО Н - 1“, която да удостовери дали Трифонов е прекратил участието си като едноличен собственик на капитала на дружеството и е освободен от отговорност като управител. 

На 2 юни т.г. се проведе второ заседание на комисията, свикано след постъпило уточнение от Боян Ботев. С него се конкретизира, че Трифонов има действащ договор с "Общински пазари" ЕООД, което е сто процента общинска собственост. Във връзка с това от Общинската избирателна комисия са взели единодушно решение да изискат от общинската фирма копие от договора между дружеството и "ТРИФО Н-1". 

Трифонов е вторият в този мандат на Общински съвет Севлиево, за който има данни, че е в конфликт на интереси. Според справка на "Севлиево онлайн" в Търговския регистър към 30 декември 2019 г. той е едноличен собственик и управител на дружество „Трифо-Н-1“. Дружеството очевидно е наемател на помещение, собственост на „Общински пазари“ ЕООД, става ясно от данните върху касова бележка, издадена в търговския обект. Става въпрос за магазина за месо на кооперативния пазар. 

На 30 декември 2019 г. в Търговския регистър е вписана промяна в обсотятелствата, т.е. Трифонов e прехвърлил собствеността на дружеството на съпругата си Ирена Трифонова. Последното не противоречи на закона. 

На 19 май т.г. Общинската избирателна комисия прекрати пълномощията на Боян Ботев след проверка по сигнал на ГЕРБ са несъвместимост. Ставаше въпрос за същото нарушение, за което сега се проверява Трифон Трифонов - наличие на договор с Общината или общинско дружество след едномесечния срок от обяваване на изборните резултати. Така Ботев стана първият, излязъл от Съвета заради неспазен срок. Ще има ли други, въпрос на време е да разберем. 

 

  

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.