Търсене

Омбудсманът препоръча на ВиК Габрово и още 12 дружества да не вдигат цената на водата от 1 януари догодина

Предложеното увеличение за един кубик вода от ВиК Габрово е със седем стотинки над сега действащата цена
Емилия Димитрова
Водата в област Габрово поевтинява с 3 % от Нова година

Снимка на congerdesign от Pixabay

„Като защитник правата и интересите на гражданите отправям препоръка - цената на ВиК услугата, предоставяна от ВиК Смолян, ВиК Русе, ВиК Ямбол, ВиК Стара Загора, ВиК Плевен, ВиК Варна, ВиК Монтана, ВиК Велико Търново, ВиК Силистра, ВиК Враца, ВиК Търговище, ВиК Пловдив и ВиК Габрово да не бъде повишавана“. Това становище изпрати омбудсманът Диана Ковачева в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод общественото обсъждане за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г.

Съгласно предложението на КЕВР цената на водата за клиентите на габровското ВиК дружество през 2023 г. се увеличава със седем стотинки. Така кубик вода от Нова година ще ни струва 3.47 лв., вместо 3.40 лв. колкото плащаме от 1 юни т.г., когато КЕВР утвърди цените на водата за територията, обслужвана от ВиК Габрово. (цените са с ДДС и включват пречистване на отпадни води, което не всички клиенти ползват, респективно заплащат, б.ред.).

Новата цена на водата за клиентите на ВиК Габрово е доста под социална поносимост на цените на ВиК услугите, се вижда от справка на дружеството. Социалната поносимост за 2023 г. е 6.8 лв. за кубик с ДДС. Тя се изчислява съгласно данни от Националния статистически институт за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Габрово за 2021 г., а както е известно габровска област е сред тези с най-високи доходи в страната.

Близки до социалната поносимост обаче са предложените за утвърждаване цени от ВиК дружествата в Плевен (4.40 лв/куб.м), Стара Загора (5.29 лв./куб.м), Ловеч (4.20 лв./куб.м), Търговище (5.08 лв./куб.м).    

Омбудсманът е категорична, че увеличението на цените е в нарушение на  принципите, от които следва да се ръководи по закон КЕВР, а именно – осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп до ВиК услуги, защита интересите на потребителите, икономическата обоснованост на цените на водата и отчитане нуждите на потребителите, които поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено положение.

Според нея за гражданите става все по-непосилно да погасяват нарастващите сметки за вода в условията на кризи (икономическа, политическа, финансова, постковид) и при огромна инфлация - годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 17,6%.

„За съжаление КЕВР не взе предвид изразените аргументи от омбудсмана и увеличи цените на услугите на деветнадесет ВиК оператора. Средното увеличение на комплексната ВиК услуга за 2022 г. спрямо 2021 г. е 36%“, подчертава проф. Диана Ковачева.

Тя обръща внимание на факта, че за 13 от 19-те области на страната, чиито ВиК оператори имат одобрени бизнес планове за регулаторен период 2022 г. – 2026 г., сред които е и габровското дружество, цените на ВиК услугите през 2023 г. се увеличават.

Новите цени на ВиК дружествата ще бъдат обсъдени на закрито заседание на КЕВР, което трябва да се проведе в края на 2022 г. 

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.