Търсене

Оповестяват първите резултати от дуалното обучение

Оповестяват първите резултати от дуалното обучение

Този четвъртък, 22 март 2018 г. от 17.15 часа в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ бъдат оповестени резултатите от изпълнението на проекта, по който в училището за първа година въведоха дуалното обучение, добило популярност като обучение чрез работа. Срещата ще бъде в присъствието на родителите, ще бъдат раздадени и стипендиите на учениците за първия срок на учебната 2017/2018 година.

Петдесет и двама ученици от VIII и IX клас в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ започнаха тази учебна година дуално обучение – специалност „Машини и системи с ЦПУ“ и специалност „Електрообзавеждане на производството“ чрез швейцарската система „Учене чрез работа“. Партньори в рамките на проекта ДОМИНО са водещите фирми „Идеал Стандарт - Видима” АД, АББ „България” ЕООД, „ЕМКА”АД и „Хамбергер България” ЕООД.

Проектът ДОМИНО подкрепя реформите в системата на професионалното образование чрез въвеждане на съвременни дуални методи на базата на българските традиции, черпейки опит от Швейцария, която има световно призната система на дуално обучение. С реализирането на проекта учениците ще придобият практически умения в реална работна среда, като в 11 клас ще работят два дни седмично, в 12 клас - три дни седмично. Срещу труда си получават 90% от минималната работна заплата за страната. В VІІІ, ІХ и Х клас на ученици, недопуснали пет неизвинени отсъствия в месеца, се изплаща месечна стипендия в размер на 50,00 лева, като парите се изплащат след приключване на всеки учебен срок. Стипендията се осигурява в рамките на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (ДОМИНО).

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!