Търсене

Осъдиха болницата в Севлиево да плати 400 370 лв. стари задължения

Осъдиха болницата в Севлиево да плати 400 370 лв. стари задължен

С решение на Окръжен съд Габрово многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Стойчо Христов“ в Севлиево бе осъдена на първа инстанция да изплати задълженията си по 776 фактури на обща стойност 400 370 лв. към  „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД. Сумата е главница по неразплатени задължения. Върху нея съдът постанови да бъдат изплатени 42 920 лв. лихви и още 18 681 лв. разноски за воденото съдебно дело. Съдът остави без уважение искането на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ да разсрочи изпълнението на съдебното решение.

Производството е образувано по искова молба от „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД, правоприемник на „Либра” ЕАД.

В исковата молба на фармацевтичната фирма се твърди, че в качеството си на продавач е извършила доставки на лекарствени продукти, медицински изделия, лечебни храни и консумативи на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД. Договорени били доставки по заявка с отложено плащане при условията на четири договора, като срокът за плащане на доставките по един от тях е до 180 дни, а по останалите - до 60 дни от датата на издаване на съответната фактура. Въпреки договореното от болницата не са платили доставените им продукти и медикаменти, като дължимата сума на доставените стоки по представените 776 фактури е достигнала 400 370,74 лв. - главница. За забавата на плащанията болницата дължи на доставчика на медикаменти мораторна лихва, която за периода от датата, следваща датата на падежа, посочена във всяка от 776-те фактури, до датата на подаване на исковата молба възлиза на 42 920, 36 лв.  

По делото е постъпил писмен отговор от МБАЛ  „Д-р Стойчо Христов”, в който не се спори по основателността на подадения от фармацевтичното дружество иск, но се прави искане задължението да бъде разсрочено, като се уточнява, че заведението може да плаща не повече от 10 000 лв., най-много 15 000 лв. месечно от старите си дългове. Адвокатът на заведението е изложил пред съда твърдения за множество задължения и към други доставчици, за влошеното икономическо състояние на болницата, чиято загуба за 2015 г. е 417 000 лв., а общите задължения към към доставчиците възлизат на 1 695 000 лв. „Тъй като дружеството зависи от волята на НЗОК и не може да предвиди, какво ще му бъде заплатено или какво ще му бъде отказано да се изплати, то не може да заплати в пълен размер и задълженията си към доставчиците. Поради нередовното плащане от НЗОК е налице действително финансово затруднение за МБАЛ „Д-р Стойчо Христов““, са аргументите на болничната управа в подкрепа на искането задължението да бъде разсрочено.

Ответната страна отхвърля предложението за разсрочване на задълженията. 

За установяване икономическото състояние на севлиевското лечебно заведение съдът назначи и изслуша съдебно-счетоводна експертиза, в чието заключение вещото лице приема, че изплащането на сумата от  443 219, 10 лв. ще доведе до допълнително влошаване на ликвидността на болницата, която към 31 юни 2016 г. има неизплатени задължения към доставчици в размер на 1 781 695 лв. За 2015 г. РЗОК е заплатила на заведението 3 680 589 лв., като е останал остатък от 343 198 лв., а за 2016 г. РЗОК е заплатила на болницата 2 148 790 лв., като е останал остатък към 31.07.2016 г. в размер на 382, 691 лв. На въпрос в съдебна зала от съдията вещото лице уточнява, че дружеството не е преустановило плащанията си и извършава такива периодично, като не може да даде отговор на въпроса, на какъв принцип става това.

За решението на съда надделя и мнението на съдебния състав, че разсрочването на задължението към „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД ще постави дружеството в по-неблагоприятно положение от останалите кредитори на болницата, а разсрочването на задължението на вноски от по 15 000 лв. месечно няма да доведе до искания резултат, тъй като ще продължат да текат лихви за забава върху немалка сума, която при този искан размер на отделната вноска ще трябва да се изплаща в продължение на приблизително три години.

С тези аргументи болницата в Севлиево бе осъдена, като присъдата може да бъде обжалвана пред Апелативния съд във Велико Търново. Преди месец е постъпила въззивна жалба срещу решението на Окръжния съд в Габрово. 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!