Търсене

От 10 юни Паспортна служба ще работи с удължено работно време

От 10 юни Паспортна служба ще работи с удължено работно време

От 10 юни 2021 г временно се въвежда удължено работно време на служба “Български документи за самоличност” в РУ Севлиево. Службата ще обслужва граждани от 7:30 до 17:30 часа. 

До края на 2021 г. в област Габрово предстои подмяната на приблизително 15 000 лични карти, 6 500 паспорта и 9 000 свидетелства за управление на моторни превозни средства.

От Областната дирекция на МВР  в Габрово напомнят, че 6-месечното удължаване на срока на валидност на личните карти и паспорти важи само за документите, които са изтекли  до 31.01.2021 г. Документи, изтекли или изтичащи след тази дата, подлежат  на  подмяна  в срок от 30 дни след  датата на изтичане.

Няма удължаване на срока за връщане на международен паспорт. Паспортът се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му. 

Издаването на нови документи може да стане с обикновена поръчка - до 30 дни, бърза - до 3 работни дни и експресна - до 8 работни часа.

Стойността на личната карта с валидност 4 години е 13 лв. и тя е в сила за младежи от 14 до 18 години. Когато личната карта се издава за първи път, младежите са освободени от такса. Освободени от такса са и навършилите 70 г. 

Лична карта със срок на валидност 10 години е за възрастните от 18 до 58 г. и нейната цена е 18 лв. 

Личните карти на навършилите 58 г. са безсрочни и тяхната стойност е 11 лв. 

Лица с намалена работоспособност и степен на увреждане 50 и над 50 % заплащат лична карта на стойност 2 лева. Решението на ТЕЛК трябва да бъде в срок или пожизнено.

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.