Търсене

От РЗОК напомнят, че до края на юни желаещите могат да сменят личния си лекар

До края на юни, който желае, може да смени личния си лекар

Както всяка година, когато дойде периода за избор на нов личен лекар, от Здравноосигурителната каса в Габрово напомнят какъв е рада за това. Желаещите да изберат нов общопрактикуващ лекар, или са принудени да го направят, могат да изберт нов лекар до 30 юни т.г. Следващата смяна ще бъде през декември. 

Смяната се осъществява чрез попълване и подписване на регистрационна форма за постоянен избор, която се подава при новоизбрания лекар. Регистрационните форми са достъпни за разпечатване от сайта на НЗОК /https://www.nhif.bg - меню „за граждани“ – „регистрационни форми за избор на лекар“/. Не е необходимо хората да уведомяват здравноосигурителната каса или досегашния си лекар за смяната – това става служебно.

Осигурените стават пациенти на новия лекар незабавно – от датата, на която е направен избора.

При подаването на регистрационната форма на лекаря се представя и здравноосигурителната книжка, за да впише той данните си в нея. Ако лицето не притежава книжка, това не е пречка да се осъществи избора на лекар и не следва да му се поставя като условие първо да си извади такава, за да бъде записано в пациентската листа.

От Районната здравноосигурителна каса напомнят, че Наредбата предвижда възможност за смяна извън регламентираните срокове (юни и декември) само ако лекарят им не може да изпълнява задълженията си. Това би могло да бъде при прекратен договор със Здравната кас, пенсиониране, или осигуреното лице е сменило настоящия си адрес. В тези случаи, нов избор може да се прави по всяко време.

От началото на годината, до края на май повече от 60 граждани са се обърнали в РЗОК Габрово с искане да им се даде възможност да сменят лекаря си по изключение, без да имат някое от основанията, посочени в нормативния документ, като 27 от тях - през януари - непосредствено след изтичане на регламентирания за това период.

 

  • TАГОВЕ:
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!