Търсене
До една година

Паричните преводи в евро ще пристигат в рамките на десет секунди

До 22 юни се кандидатства за трета фаза подкрепа за оборотни сре

Снимка от martaposemuckel от Pixabay

Днес евродепутатите приеха нови правила, които гарантират, че паричните преводи ще пристигат незабавно в банковите сметки на граждани и фирми в целия Европейски съюз.

Новият регламент има за цел да гарантира, че гражданите и собствениците на бизнес няма да се налага да чакат, за  да получат парите си. Относно безопасността на трансферите банките и доставчиците на платежни услуги трябва да гарантират, че кредитните преводи са достъпни и обработени незабавно. 

Преводите ще се извършват незабавно, независимо от деня или часа. Парите трябва да са в сметката на получателя в рамките на десет секунди, гласят новите правила. Платецът също ще бъде информиран в рамките на десет секунди дали прехвърлените средства са били предоставени на наредения получател.

Държавите членки, чиято парична единица не е еврото, също ще са задължени да прилагат правилата, когато сметките вече предлагат редовни операции в евро, след по-дълъг преходен период. Ще има специална дерогация за десетте секунди на плащането за сметки извън работното време, заради евентуалните опасения относно достъпа до ликвидност в евро.

И една важна подробност - таксите на банките за незабавен превод в евро, не могат да бъдат по-високи от таксите, прилагани за операции по „немигновен“ кредитен превод в евро.

Новите правила влизат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС. Държавите членки ще разполагат с 12 месеца, за да приложат регламента.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.