Първо пробно стажуване за най-малките машинни техници от ПГМЕТ

През тази учебна година в ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ стартираха дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът обхваща учениците от VIII, IX и X клас, специалност: „Машини и системи с ЦПУ“ от професия: „Mашинен техник“, които се обучават в дуална система. Целта е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Продължителността на проекта е 36 месеца. С финансирането става възможно закупуването на скъпа техника и пакет учебници и учебни помагала за нуждите на обучението по професия „Машинен техник“. Отделени са средства за застраховка и работни облекла за стажуващите.

През месец февруари учениците от VIII "Б" клас преминаха двудневно пробно стажуване в „Идеал Стандарт – Видима“ АД - партнираща страна по проекта. Инж. Светлана Георгиева запозна учениците с производствените дейности на „Идеал Стандарт – Видима“, с опита на компанията в проектирането, производството и дизайна на своите продукти, а инж. Хасан Хасанов представи историята и усъвършенстването на машините с ЦПУ и запозна учениците с машинния парк на фирмата.

До края на учебната година се очаква и учениците от IX и X клас, които придобиват знания и умения по професията „Машинен техник“ - дуално обучение, също да преминат пробно стажуване. 

Ръководният екип на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ за пореден път изказва благодарност на „Идеал Стандарт – Видима“ АД за дългогодишното и коректно партньорство и за оказваната подкрепа за дуалното обучение.

 

 

Над 70% от децата се върнаха в детската градина от тази година
Образование
Променят се част от противоепидемичните мерки за учениците
Образование
Държавата ще заплаща таксите на студенти, които имат договор с работодател
Образование
В ПГМЕТ представиха бъдещата STEM среда
Образование
"Музейните ресурси в онлайн обучението" се надпреварват за награда
Образование
Първо пробно стажуване за най-малките машинни техници от ПГМЕТ
Образование
Днес, преди 186 години, е открито Габровското училище
Образование
18 учители в СУ "Васил Левски" са извън клас
Образование
В ПГМЕТ ще се изгради STEM център за 300 хил. лв.
Образование
Уред за наказание, използван в килийното училище, получи НМО
Образование
В ПГМЕТ учат присъствено, но са готови за комбинирано обучение
Образование
Леко се отпуска режима за ученици и студенти, онлайн уроците продължават
Образование
Четири учителки от Севлиево са отличени в "Учител на годината 2020"
Образование
Три гимназии в областта получават до 300 хил. лв. за иновации
Образование
В СУ "Васил Левски" ще отбележат патронния си празник на живо във фейсбук
Образование
Евгени Генов е национален победител в конкурс за STEM науки в България
Образование