Първо пробно стажуване за най-малките машинни техници от ПГМЕТ

През тази учебна година в ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ стартираха дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът обхваща учениците от VIII, IX и X клас, специалност: „Машини и системи с ЦПУ“ от професия: „Mашинен техник“, които се обучават в дуална система. Целта е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Продължителността на проекта е 36 месеца. С финансирането става възможно закупуването на скъпа техника и пакет учебници и учебни помагала за нуждите на обучението по професия „Машинен техник“. Отделени са средства за застраховка и работни облекла за стажуващите.

През месец февруари учениците от VIII "Б" клас преминаха двудневно пробно стажуване в „Идеал Стандарт – Видима“ АД - партнираща страна по проекта. Инж. Светлана Георгиева запозна учениците с производствените дейности на „Идеал Стандарт – Видима“, с опита на компанията в проектирането, производството и дизайна на своите продукти, а инж. Хасан Хасанов представи историята и усъвършенстването на машините с ЦПУ и запозна учениците с машинния парк на фирмата.

До края на учебната година се очаква и учениците от IX и X клас, които придобиват знания и умения по професията „Машинен техник“ - дуално обучение, също да преминат пробно стажуване. 

Ръководният екип на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ за пореден път изказва благодарност на „Идеал Стандарт – Видима“ АД за дългогодишното и коректно партньорство и за оказваната подкрепа за дуалното обучение.

 

 

В СУ "Васил Левски" ще отбележат патронния си празник на живо във фейсбук
Образование
Със свои сили в ДГ "Пролет" обновяват сценичните костюми на децата
Образование
В ПГМЕТ представиха бъдещата STEM среда
Образование
Затварят училищата за големите ученици в област Габрово
Образование
Ученици станаха маратонци по четене
Образование
За пета година Библиотеката обявява литературен конкурс за ученици
Образование
Ученици се класираха за националния кръг на "Мога и зная как"
Образование
Онлайн отбелязва патронния си празник Детски комплекс "Йовко Йовков"
Образование
Тримесечно онлайн обучение предлага Езиков център "Видима"
Образование
Евгени Генов - национален победител в конкурса „SUPER STEM 2020“
Образование
Здравният министър в оставка обяви кои ученици кога влизат в клас
Образование
Първо пробно стажуване за най-малките машинни техници от ПГМЕТ
Образование
Три гимназии в областта получават до 300 хил. лв. за иновации
Образование
Взаимноучителната метода в 21 век - в музея, но в действие
Образование
Връщат се присъствените занятия в обучителните школи и центрове
Образование
Боян Боевски представя област Габрово в състезание по компютърно програмиране
Образование