ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров" обявява свободни работни места

Професионална гимназия по механоелектротехника "Ге. Иван Бъчваров" обявява свободни работни места за: 

Учител общообразователен учебен предмет”Физическо възпитание и спорт”

Мястото е свободно от 1 септември 2020 г.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше

Специалности и квалификация: Професионално направление "Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт; Спорт; Обществено здраве,здравни грижи;

Присъдена професионална квалификация: Учител по физическо възпитание и спорт,Треньор, Кинезитерапевт.

Изискван трудов стаж (не е задължително условие):

Вид трудов договор: безсрочен, пълно работно време

Необходими документи за кандидатстване:

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/ автобиография;

3/ мотивационно писмо;

4/ копия от документите удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;

При постъпване на работа:

5/ свидетелство за съдимост;

6/ карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност;

Документите за кандидатстване ще се приемат от: 01.07.2020 г. до 17.07.2020 г., в сградата на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево, адрес: гр.Севлиево, ул. „Ненко Илиев” № 3, отдел „Администрация” от секретар. 

Събеседване с кандидатите на 20.07.2020г. от 9,00 часа  по график, утвърден от Директора и поставен на видно място „табло –съобщение”.

 

Учител общообразователен учебен предмет ”Немски език”

Мястото е свободно от 1 септември 2020 г. 

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше

Специалности и квалификация: Професионално направление Немска филология; Педагогика на обучението по немски  език;

Присъдена професионална квалификация: Филолог, Преводач,Учител по немски език.

Изискван трудов стаж (не е задължително условие):

Вид трудов договор: безсрочен

Работно време:  пълно

Необходими документи за кандидатстване:

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/ автобиография;

3/ мотивационно писмо;

4/ копия от документите удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;

При постъпване на работа:

5/ свидетелство за съдимост;

6/ карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност;

Документите за кандидатстване ще се приемат от: 01.07.2020 г. до 17.07.2020 г., в сградата на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево, адрес: гр.Севлиево, ул. „Ненко Илиев” № 3, отдел „Администрация”, от секретар

Събеседване с кандидатите на 20.07.2020г. от 11,00 часа  по график утвърден от Директора и поставен на видно място „табло –съобщение”.

 

Учител по общообразователен учебен предмет ”Математика”

Мястото е свободно, считано от: 1 септемри 2020 г.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше

Специалности и квалификация: Професионално направление Математика; Педагогика на обучението по математика; Информатика и компютърни науки; Физически науки; Технически науки от област на висшето образование; Икономика;

Присъдена професионална квалификация: Учител по математика, информатик, физик, инженер, икономист, счетоводител, финансист.

Изискван трудов стаж (не е задължително условие):

Вид трудов договор: безсрочен

Работно време:  пълно

Необходими документи за кандидатстване:

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/ автобиография;

3/ мотивационно писмо;

4/ копия от документите удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;

При постъпване на работа:

5/ свидетелство за съдимост;

6/ карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност;

Документите за кандидатстване ще се приемат от: 01.07.2020 г. до 17.07.2020 г., в сградата на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево, адрес: гр.Севлиево, ул. „Ненко Илиев” № 3, отдел „Администрация”, от секретар

Събеседване с кандидатите на 20.07.2020г. от 10,00 часа  по график утвърден от Директора и поставен на видно място „табло –съобщение”.

 

Заместник-директор учебно-производствена дейност

Мястото е свободно, считано от: 1 септемри 2020 г.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност, с образователно-квалификационна степен „магистър”

Професионален опит: не по малко от 3 години учителски стаж.

Специални умения: много добра компютърна грамотност.

Вид трудов договор: безсрочен

Работно време:  пълно

Необходими документи за кандидатстване:

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/ автобиография;

3/ мотивационно писмо;

4/ копия от документите удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;

При постъпване на работа:

5/ свидетелство за съдимост;

6/ карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност;

Документите за кандидатстване ще се приемат от: 01.07.2020 г. до 17.07.2020 г., в сградата на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево, адрес: гр.Севлиево, ул. „Ненко Илиев” № 3, отдел „Администрация”, от секретар

Събеседване с кандидатите на 20.07.2020г. от 13,00 часа  по график утвърден от Директора и поставен на видно място „табло –съобщение”.

Телефони за връзка: 0675/3-32-52, 3-32-55, 0878/408402

Николай Бузов показва "Космогония" в галерия „Видима“
Култура
Д-р Димитров - ушни, носни и гърлени болести, с часове за преглед през февруари
Здраве
Христо Христов е бронзов медалист от Държавния шампионат по джудо
Спорт
Севлиевските социалисти смятат, че не е време за оставка на Корнелия Нинова
Политика
Фитнес сред скалите ще изгради Община Белоградчик с награда от "Нестле България"
Спорт
Тунелът под Шипка в момента е две папки идеен проект, но ще го има
Общество
Създават се четири работни групи за сътрудничество с Република Северна Македония
Политика
Министър-председателят Кирил Петков свиква Съвета по сигурността
Политика
Няма да бъдe променяна валидността на „зелените сертификати“ за страната
Здраве
Ковид-19 и заговорът за намаляването на световното население
Общество
Девет аптеки в Севлиево сключиха индивидуални договори с НЗОК
Здраве
МРРБ министърът отива в Габрово, ще дискутира проекта за тунел под Шипка
Общество
За повечето европейци промените в климата са най-голямото предизвикателство
Общество
Консултации със специалисти в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ през февруари
Здраве
Символично бе открита ремонтираната операционна зала в севлиевското АГО
Здраве
Зелените сертификати за завършен ваксинационен курс ще са валидни 270 дни
Здраве