Търсене

ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров" обявява позиция за учител по „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”

ПГМЕТ

Професионална гимназия по механоелектротехника обявява едно свободно работно място за учител теоретично направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”. 

Мястото е свободно от 31.10.2022 г. 

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше

Специалности и квалификация: Професионално направление от област на висшето образование - технически науки, професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”

Присъдена професионална квалификация: Инженер и други.

Трудов стаж по специалността не е задължително условие

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор, до завръщане на титуляра (чл.68 ал.1 т.3 от КТ)

Работно време:  пълно

Необходими документи за кандидатстване:

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/ автобиография;

3/ Документ за проведен мед.преглед по чл.2 от Наредба 4 от 2016г. за липса на заболявания и отклонения, при които не може да се заема длъжността-оригинал.

4/ копия от документите удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;

При постъпване на работа:

5/ свидетелство за съдимост;

6/ карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност;

Документите за кандидатстване ще се приемат  до 25.10.2022 год.в сградата на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров”q  гр. Севлиево, ул. „Ненко Илиев” № 3, отдел „Администрация”

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 26.10.2022. от 15 часа  по график  поставен на „табло-съобщения”

Телефон/и/ за връзка: 0675/3-32-52, 3-32-55, 0878/408402

  • TАГОВЕ:
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!