Търсене

ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" обявява свободна позиция за учител „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”

60% от родителите на малките ученици в област Габрово са съгласн

Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево обявява свободно работно място за учител теоретично направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”

Мястото е свободно 1 септември 2022 г. 

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Образование: висше

2/ Специалности и квалификация:

  • Професионално направление: от област на висшето образование - технически науки, професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”
  • Присъдена професионална квалификация: инженер  и други.

3/ Изискван трудов стаж (не е задължително условие):

Вид трудов договор: безсрочен

Работно време: пълно

Необходими документи за кандидатстване:

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/ автобиография;

3/ Документ за проведен мед.преглед по чл.2 от Наредба 4 от 2016г. за липса на заболявания и отклонения, при които не може да се заема длъжността-оригинал.

4/ копия от документите удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;

При постъпване на работа:

5/ свидетелство за съдимост;

6/ карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност;

Документите за кандидатстване ще се приемат до 05.08.2022 г., в сградата на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров” гр.Севлиево, адрес: гр.Севлиево, ул. „Ненко Илиев” № 3, отдел „Администрация”

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 08.08.2022. от 9:00часа  по график утвърден от директора  и поставен на „табло-съобщения”

Телефони за връзка: 0675/3-32-52, 3-32-55, 0878/408402

  • TАГОВЕ:
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!