Търсене

ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" обявява свободно работно място за социален работник по национална програма

ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров" обявява свободни работни мес

Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" - Севлиево обявява свободно работно място за социален работник по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”

Брой свободни работни места: едно

Мястото е обявено  от: 11.07.2022 г.

Място на работа: ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Образование:  средно/висше

2/Професионална област:  хуманитарни, обществени , икономически, правни науки и др.

3/ Професионален опит: не се изисква

Вид трудов договор: срочен - до 31.12.2022 г.

Работно време:  непълно - 8/осем/ часов работен ден

Необходими документи за кандидатстване:

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/ автобиография;

3/ мотивационно писмо;

4/ копия от документите удостоверяващи завършена степен на образование , квалификация и компютърна грамотност;

При постъпване на работа:

5/ свидетелство за съдимост;

6/ карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност;

Документите за кандидатстване ще се приемат  до 07.07.2022 г., в сградата на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево

на адрес: гр.Севлиево, ул. „Ненко Илиев” № 3, от секретар

Събеседване с кандидатите на 08.07.2022 г. от 9:30 часа  по график, утвърден от директора и поставен на видно място „табло –съобщение”.

Телефон/и/ за връзка: 0675/3-32-52, 3-32-55, 0878/408402

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.