По-високи цени са в сила в Севлиево за някои услуги и общински такси

Нови по-високи такси за някои административни услуги и такси, които събира Община Севлиево са в сила от началото на тази година. Увеличението е факт с влезлите в сила промени в Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги, гласувани от Общинския съвет през декември 2020 г. 

Двойно е увеличение при повечето технически услуги,

които предоставя общинската администрация. За издаване на скица на недвижим имот досега се дължеше 10 лв. за формат А4, от началото на годината таксата та тази услуга се предоставя срещу 20 лв. Въвежда се и вариант за бърза (до три дни) и експресна услуга (до 24 ч.), което ще струва на гражданите съответно 40 лв. и 60 лв. 

Ако скицата е на формат А3 услугата досега струваше 20 лв., вече е двойно по-скъпа. За бърза се държат 80 лв., за експресна - 120 лв. 

За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – обикновената услуга до 14 работни дни е 30.00 лв., бързато (до 3 работни дни) – 60.00 лв. В досега действащата наредба удостоверенията бяха фискирани като издаване на удостоверение за идентичност, за което се държаха 6.00 лв. (новата цена е 15 лв. ) и издаване на удостоверение за описание на имот за разпоредителни сделки, което струваше 15.00 лв. (вече е 30 лв. )

Без промяна са таксите за административни услуги - 

издаване на удостоверение за наследници остава 5.00 лв., толкова се дължи и за издаване на дубликат на удостоверение за раждане, издаване на удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път, удостоверение за семейно положение и др. 

Запазва се таксата за ползване на гробно място - 15 лв. до 15 г. и 50 лв. за вечни времена. 

Няма увеличение и при таксата за притежаване на куче, която остава 10 лв. за град Севлиево, 8 лв. за Крушевски баир и Севлиевски лозя и 3 лв. за селата от общината. 

Непроменени остават и таксите за детски градини и ясли. 

Вдигат се таксите за ползване на пазари и тържища

за продажба на селскостопанска продукция - от 1 на 3 лв. на ден за кв. м и от 8 на 20 лв. на месец за кв. м. Ако търговията се извършва от лек автомобил търговецът досега дължеше 2.50 лв. на ден за кв. м, отсега - 4 лв. за същото. Ако търговията се извършва от товарен автомобил таксата е 6 лв. на ден за кв. м - увеличението е с 1 лв. 

За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на квадратен метър. Досега се дължеше по 1 лв. на ден и 12 лв. за месец. С промените в местната наредба се въвежда разграничение между обектите - за маси към заведения, които предлагат консумация - 1.20 лв. на ден и 15 лв. на месец, автомати и фризери - 2 лв. на ден и 22 лв. за месец и други обекти за търговия, без да се уточнява какво влиза в "други" - 25 лв. за месец и 2 лв. на ден. Тези такси се изчисляват върху кв. м

Остава без промяна таксата за местостоянска за таксиметровите автомобили - 120 лв. за година.  

Няма корекция при таксите за тъжни ритуали, в т.ч. разкопаване на гробно място. 

Промените са приети на заседание на Общински съвет Селиево, провело се на 22 декември м.г. В залата са присъствали 27 от общо 29 общински съветници. За решението са гласували 25, нито един против, двама са се въздържали. Имената им обаче трудно могат да се кажат, тъй като заради мерките срещу Ковид съветниците сядат на отстояние един от друг и не ползват системата за регистриране и отчитане на гласуването. Поименни са само гласуванията, които касаят разпореждането с общинска собственост.  

 

Удължава се срокът на валидност на шофьорските книжки
Общество
Проект от 1,5 млн. лв. за несбъдналото се електронно гласуване
Общество
„Героите и свободата“ - на 3 март в Националния музей на образованието
Общество
Прикриват истината за ареста и насилието над журналиста Димитър Кенаров
Общество
Честит национален празник на България!
Общество
Хиляди килограми и литри пестициди иззеха от площадка в Севлиево
Общество
Близо 1 млн. лв. за работа по проекти са получили чиновници в област Габрово
Общество
Най-дългата мартеница тази година е изложена в "Дандолови къщи"
Общество
Над 2 млн. лв. на боклука, за да заблудим Европа, че ни е грижа за отпадъците
Общество
Удариха първа копка на водопровода към най-безводните севлиевски села
Общество
Община Габрово отменя църковно - военния ритуал на връх Шипка
Общество
В Севлиево общински служители също са получили пари по „Патронажна грижа...“
Общество
Исторически музей Севлиево отбелязва 170 г. от рождението на Йонко Карагьозов
Общество
Български проекти са отличени с Наградата за европейски гражданин за 2020 г.
Общество
Мартеници за медиците от Спешна помощ
Общество
Месец преди изборите от ГЕРБ обещаха, че ще построят язовир "Мокра Бяла"
Общество