Подхождайте с уважение и обич към потребностите на децата
Теодора Димитрова, снимка: личен архив

Преди Деня на детето „Севлиево онлайн“ попита психолога Теодора Димитрова кои са важните неща, за да растат децата обичани, спокойни и уверени. От предварителните въпроси, които уточнихме, отпаднаха фокусираните върху проблеми на децата и с децата в ежедневието. Теодора сметна, че на празник трябва да звучим по-ведро. Затова това интервю е с продължение. А продължението очаквайте скоро.

Кое е определящо за изграждането на характера на едно дете? И може ли да се каже, че децата се раждат с определен характер или ние, родителите, формираме характера на децата?

Децата се раждат с определен темперамент, който е в тясна връзка със свойствата на нервната система. Темпераментът служи като основа за развитие на характера, но не го обуславя изцяло. Хора със сходни темпераменти могат да бъдат съвсем различни по характер.

Характерът се формира в човека през целия му живот чрез социалните взаимодействия. Опитността, която придобива индивида, по този начин се фиксира в съзнанието му като стереотипи и нагласи, които мотивират поведението му.

В този смисъл ние като родители сме отговорни за моделите на поведение, които прилагаме в ежедневното си общуване и на които децата стават свидетели, както и за непосредствения си начин на комуникация с тях. Да, родителите сме тези, които поставяме основите за развитие на личността в детето. Ние сме отговорни за това да разчитаме първоначалните проявления на темперамента от децата ни (често много различен от нашия) и да подхождаме с уважение и обич към техните изначални потребности. Такова отношение е база за изграждане на уверена и спокойна личност.

Трябва ли безрезервно да показваме любовта си към детето или е по-добре да има мярка за това?

Ще се чувстваш ли щастлива, ако съпругът ти показва контролирано любовта си към теб? Предполагам, че не. А ще приеме ли той да не се съобразяваш с него, да проявяваш неуважение? Предполагам, че би ти напомнил какво е приемливо за него и какво не е. Подобен уточняващ разговор, проведен с обич и разбиране към всяка от страните, би оставил и двама ви удовлетворени, с ненакърнена вяра в обичта ви един към друг.

Постигнатите споразумения чрез проява на взаимно уважение са работещи. Там липсват обидата и налагането. Излиза, че количеството на проявената любов не е препъни камъка в отношенията, а неспособността ни да зачитаме личните си граници и тези на човека, с когото общуваме. Тази способност да уважаваме нашите потребности и тези на страните, се изгражда в детството, когато ние, родителите, с подходящ тон и поведение показваме, че не сме съгласни с нещо, казваме какво можем да приемем, проявяваме разбиране към чувствата на детето така, както бихме го направили, ако разговаряме с възрастен човек. По този начин детето научава, че няма нищо лошо в това да се изразяват желанията, че отказът не е проява на неприемане и неуважение. Научава, че го ценят като личност, научава се да цени другите, а това обуславя поведение, в което не се търси надмощие и правота на всяка цена – общуване без агресия.

Кои са определящите неща, за да растат децата щастливи и подготвени за всичко, което им предстои, докато порастват?

Среда, в която да се чувстват обичани, уважение, за да се чувстват стойностни, правила, за да овладеят границите си, разбиране, за да се учат от грешките си и много игра, за да упражняват всичко научено.

Най-важното, на което един родител трябва да научи детето си?

Че няма нищо против и той самия да се учи от него.

въпросите зададе Емилия Димитрова

 

За връзка с Теодора Димитрова - ул. "Христо Спиридонов" 6, ет. 1 (над A1),  тел. 0887383225, или чрез лично съобщение тук.

 

Стефан Бояджиев: Когато тръгнах на работа, мама ми целуна ръка
Интервю
Гергана Иванова: Винаги може повече
Интервю
Ярослав Дончев: „Севлиевогаз 2000“ е социален проект
Интервю
Нидал Алгафари: Българинът никога не е бил роб
Интервю
Тони Братованова: Вярвам в приятелството, в доброто, в човещината
Интервю
Асен Блатечки: Във всяка роля актьорът разкрива от себе си
Интервю
Проблемът с кадрите ограничава ръста на икономиката у нас
Интервю
Не е нужно винаги да сме силни. Можем да бъдем щастливи
Интервю
Петър Петров: За успеха трябва да си готов и на разочарования
Интервю
Жадувам за топлотата, която усещам, общувайки със сирийци.
Интервю
Всичко можеш, когато осъзнаеш, че нещата зависят от теб
Интервю
Подхождайте с уважение и обич към потребностите на децата
Интервю
Може да не променим нещата, но да направим разликата
Интервю
Мария Христова: Кастрация е решението да няма скитащи кучета
Интервю
Мартин Граховски разказва за своята България в 3 минути
Интервю
У нас е трудно, но не невъзможно да работиш по правилата
Интервю