Постоянните комисии - нагласени и без шанс за промени
Заседание на Общински съвет Севлиево от 28 ноември 2019 г.

от Емилия Димитрова

След като отхвърлиха предложенията за промени в предварително определения състав на постоянните комисии, които ще функционират към Общинския съвет през този мандат, на вчерашното си заседание общинските съветници от Севлиево гласуваха първоначалния им вариант. 

Отхвърлено бе предложението Боян Ботев да поеме "Сигурност, обществен ред и организация на движението", въпреки, че самият той декларира, че има повече опит и познания в тази област от предложение и в този мандат за председател на комисията Ердоан Узунов. "Мога да работя много добре в сферата на охраната и сигурността и съм го доказал с 25 опит", декларира Ботев. Това обаче не натежа в полза на крайното решение. 

Отхвърлено бе и предложението на Светла Георгиева Боян Ботев да поеме председателството на комисията по земеделие и гори, на мястото на посочения Али Алиев. Георгиева се аргументира с последователната работа на Ботев срещу незаконните сечи и неговата непримиримост с изсичането на горите. Самият Ботев допълни, че проблемът със сечта в общината има отношение към друг, по-голям проблем - системния недостиг на вода. 

Отхвърлено бе и предложението на Галин Ганчев Светла Георгиева да поеме комисията по спорт и младежки дейности, на която тя бе председател в предишния мандат. Ганчев изброи постиженията на Георгиева в работата с младите хора, но това не бе достатъчно, за да промени нагласата на управляващите, които не гласуваха и това предложение. 

Така съставът на постоянните комисии остава както бе предварително нагласен, а днес съветниците от "Граждани за Севлиево" свикват пресконференция, на която обявиха, че ще направят изявление относно начина на работа в Общинския съвет след първото му работно заседание. 

 

Състав на постоянните комисии към Общински съвет Севлиево, одобрен с 16 гласа „за“, 6 „против“ (четиримата от "Граждани за Севлиево" и двама от БСП), 3 „въздържал се“ и 3 негласували от 28 присъствали в залата

Постоянна комисия „Бюджет, финанси и стопански дейности“

Председател: Димитър Димитров

Членове: Ердоан Узунов, Галин Ганчев, Томчо Бешев, Петинка Михайлова

Постоянна комисия „Екология и рационално използване на природните ресурси“

Председател: Огнян Пешков

Членове: Павлин Ганчев, Христо Ботев, Христо Гунчев, Владимир Тодоров

Постоянна комисия „Здравеопазване и социални дейности“

Председател: Сюзан Садъкова-Томева

Членове: Огнян Пешков, Христо Ботев, Невин Падикова, Петинка Михайлова

Постоянна комисия „Земеделие и гори“

Председател: Али Ахмедов Алиев

Членове: Тодор Ганчев,  Пламен Пенев, Станимир Стойчев, Недко Георгиев

Постоянна комисия „Младежки дейности, спорт и туризъм“

Председател: Камен Николов

Членове: Томчо Бешев, Мирена Станчева, Александър Богданов, Светлана Георгиева

Постоянна комисия „Образование, култура и вероизповедания“

Председател: Мирена Станчева

Членове: Тодор Ганчев, Сюзан Садъкова-Томева, Невин Падикова, Галин Ганчев

Постоянна комисия „Общинска собственост и териториално и селищно устройство

Председател: Павлин Ганчев

Членове: Пламен Пенев, Христо Гунчев, Али Алиев, Александър Богданов

Постоянна комисия „Сигурност, обществен ред и организация на движението“

Председател: Ердоан Узунов

Членове: Явор Памукчиев, Христо Христов, Делян Игнатов, Боян Ботев

Постоянна комисия „Приватизация и следприватизационен контрол“

Председател: Недко Георгиев

Членове: Явор Памукчиев, Трифон Трифонов, Мария Димитрова, Боян Ботев

   

 

Групата на "Ние, гражданите" в Общинския съвет ще е с ново име
Политика
Постоянните комисии - нагласени и без шанс за промени
Политика
Новоизбраните кметове и съветници се заклеха
Политика
Боян Ботев: "Щом не искат да чуят нас, ще чуят хората на улицата"
Политика
Новоизбраните кметове и съветници ще положат клетва на 11 ноември
Политика
АБВ внесе сигнал до прокуратурата срещу министър Нено Димов
Политика
ГЕРБ и ДПС са на път да превземат Общинския съвет
Политика
Кметът назначи новите кметските наместници, сред тях има и стари
Политика
Здравка Лалева е председател на ОбС. Избор нямаше, имаше гласуване
Политика
Любен Майсторски напусна Общинския съвет, става наместник в с. Столът
Политика
Само "Граждани за Севлиево" нямат председател на комисия в Общинския съвет
Политика
ГЕРБ спечели в Габрово и Севлиево заради ниската активност, но бавно губи областта
Политика
Красимира Йорданова връчи символа на местната власт на Иван Иванов
Политика
Рокада в Общинския съвет, д-р Огнян Пешков излиза
Политика
Рокади в състава на Общинския съвет преди клетвата
Политика
Още трима общински съветници се заклеха
Политика