Търсене

Повече образователни възможности за учителите в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ през учебната 2023/2024 година с проект по „Еразъм“ акредитация в сектор „Професионално образование и обучение“

Текстът не е част от редакционното съдържание на сайта
ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Повече образователни възможности за учителите в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ през учебната 2023/2024 година  с проект по „Еразъм“ акредитация в сектор „Професионално образование и обучение“

Изображение - 12939 Изображение - 12938 Изображение - 12937  

През учебната 2023/2024 година предстои да се реализира мобилност на 6 ползватели - педагогически и ръководен персонал на ПГМЕТ, ангажиран с професионалното образование и обучение по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000116308 „Трансфер на добри педагогически практики за внасяне на зелени и дигитални умения в класната стая“, Акредитация: 2022-1-BG01-KA120-VET-000105908, КД1 сектор „Професионално образование и обучение“ програма ЕРАЗЪМ+, финансирана от ЕС. Проектът отговаря на нуждата от разширяване на възможностите за квалификация на учителите с оглед повишаване на атрактивността и приложимостта на ПОО.

По време на мобилността в рамките на две седмици през пролетта на 2024 г. участниците ще имат възможността да се запознаят със системата на професионалното образование и обучение в Република Ирландия и в Северна Ирландия. Ще се наблюдава работата на колеги и обмяна на опит в обучителни институции, предоставящи професионално образование и обучение в други европейски държави - Колеж за професионално образование Crana, Бънкрана, графство Донигал, Република Ирланди, в колежа Foyle International и приемащи фирми в гр. Дери, Кралство Великобритания.

Изображение - 12941  

Участието на педагозите в транснационални обмени и обучения ще ги стимулира да усъвършенстват своите професионални умения за преподаване чрез взаимстване на добри педагогически практики. Взаимодействието с преподаватели, работодатели и образователни експерти от други държави ще засили учителската компетентност за използването на иновативни дигитални методи за преподаване по професионална подготовка и привеждането на учебния материал към спецификата на бизнес реалностите; прилагането на компетентностния подход в образователния процес и усвояването на техники за приобщаване и задържане в училище на учениците с по-малко възможности. По този начин ще се обединят усилията на педагогическата колегия за повишаване на научната, педагогическа и методическа подготовка и преодоляване на рутината и формалното изпълнение на служебните им задължения.

Проектът бе представен от директора на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“, Ани Андреева, на събитие в Актовата зала на училището пред г-жа Юлия Влаева, началник на РУО – Габрово, учители, ученици, родители и гости.

Този проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000116308 „Трансфер на добри педагогически практики за внасяне на зелени и дигитални умения в класната стая“, Акредитация: 2022-1-BG01-KA120-VET-000105908, КД1 сектор „Професионално образование и обучение“ програма ЕРАЗЪМ+, финансирана от ЕС.

 

 

 

 

 

  • TАГОВЕ:
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.