Търсене

Пожарникарите съветват какво не бива в жегите, за да не стане пожар

Пожарникарите съветват какво не бива в жегите, за да не стане по

Снимка на Jose Conejo Saenz от Pixabay

Високите летни температури създават риск от възникването на пожари, предупреждават от Районната служба за пожарна безопасност в Севлиево. 

Оттам уточняват, че е създадена организация и се извършват проверки на техниката, с която се жъне. В община Севлиево засятите площи са 40960 дка, като към момента е прибрана реколтата от близо 3 хил. дка засяти с ечемик и все още не е започнало прибирането на реколтата от 34 020 дка засяти с пшеница и 100 дка с ръж.

От РСПБЗН - Севлиево напомнят, че най-често причина за пожари по време на жътва са техническа неизправност на земеделската тех­ника и запалване на суха трева и растителни отпадъци в близост до житни масиви. Дан­ните сочат, че това се случва както умишлено, така и заради безотговорно човешко поведение като хвърляне на неизгасени цигари, боравене с открит огън. 

Независимо от мерките, които се предп­риемат за предотвратяване на пожари,

основният фактор за успешната жътва е отговорното отношение на всички граждани,

категорични са огнеборците и се обръщат към кметовете на населени места, председателите на земеделски кооперации, ръководи­телите на предприятия, ловци, туристи, пастири, горски работници и всички граж­дани, развиващи дейност или просто пребиваващи сред природата, да бъдат бдителни и да спазват противопожарните правила.

При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви.

От Пожарната напомнят за абсолютната забрана да се горят растителни отпадъци в земеделски земи.

Не трябва да се  използва открит огън най-малко на 100 м от посевите, от нас­тъпване на во­съчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и на 50 м от складиран фураж. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд, напомнят още пожарникарите. 

Ето и още от правилата, които "Севлиево онлайн" публикува по молба на пожарните служители:

- Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на не­ожънати масиви и фуражни площадки;

- Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за целта места;

- Спазвайте предупредителните и забранителните знаци за пожарна без­опасност;

- За успешното пожарогасене и минимални загуби при забелязан пожар в житни масиви да се предприемат мерки за своевременно оповестяване на органите за “Пожарна безо­пасност и защита на населението” на  единния номер за спешни повиквания – 112 .

На стопаните, съхраняващи груб фураж, от Пожарната напомнят, че складирането му може да бъде на открито и в стопански постройки, на разстояние не по-малко от осем метра от сгради и не по-малко от три метра до границите на съседните имоти; около открито складиран груб фураж трябва да се поддържа минерализо­вана или него­рима ивици с ширина най-малко 3 метра; забранява се складирането на груб фураж на тротоара, на платното за движение, под електропроводи, тръбопроводи за го­рими и леснозапалими течности, газове, и други подобни комуникации.

И накрая още едно напомняне: при нарушаване на противопожарните правила се носи административно-наказателна отговорност по Закона за Министерството на вътрешните ра­боти. Съгласно чл.265 от ЗМВР нарушителите се на­казват с глоба от 200 до 2000 лв.

 
 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!