Търсене

Прекратиха пълномощията на Боян Ботев като общински съветник

Прекратиха пълномощията на Боян Ботев като общински съветник

С подписката на севлиевци за решаване на водната криза през септември 2017 г.

от Емилия Димитрова

Общинската избирателна комисия прекрати пълномощията на Боян Ботев като общински съветник. Решението е от 19 май т.г. и подлежи на обжалване пред Административен съд Габрово в седемдневен срок. 

"Не съм сигурен има ли смисъл да обжалвам. При този състав на Общинския съвет нито едно мое предложение няма да мине до края на мандата. Наистина не знам има ли смисъл да бъда част от него", коментира Ботев пред "Севлиево онлайн". 

До прекратяване пълномощията на съветника, избран с листата на коалиция "Ние, гражданите" се стигна след подаден сигнал от партия ГЕРБ. В сигнала, подписан от кмета на Севлиево Иван Иванов, се казва, че общинският съветник Боян Ботев незаконосъобразно упражнява правомощията си, заради конфликт на интереси и наличие на несъвместимост. Твърди се, че Ботев е осъществявал търговска дейност като едноличен собственик на фирма, която има договор с Община Севлиево, което е несъвместимост по смисъла на чл. 34, ал.5, т.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА). Въпросният текст изрично забранява общински съветник да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия“.

Според подателя на сигнала Боян Ботев е управител и едноличен собственик на капитала на "Хрис 2016" ЕООД, дружеството, което е наемател на кафенето в спортна зала "Дан Колов".  

След получаване на сигнала от Общинската избирателна комисия са поискали информация по казуса от Агенцията по вписванията, Търговския регистър, отдел „Общинска собственост” в Община Севлиево и председателя на Общински съвет Севлиево. Последният е трябвало да предостави информация дали Ботев е уведомил, че е освободен от заеманата от него длъжност на едноличен собственик на капитала и управител на "ХРИС 2016" и ако това е направено, кога е подадено уведомлението.

Уточняваме, че съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация един месец след обявяване на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник има договорни отношения с Общината, в която е избрано, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.“

Решението за избор на общинските съветници в новоизбрания през октомври миналата година местен парламент е от 28 октомври. Според ЗМСМА обявяването на наличие на съвместимост или конфликт е трябва да стане до 28 ноември. В този срок, според писмено обяснение на Боян Ботев до ОИК, той е имал предварителен договор за продажба на дружеството, имащо договор с Община Севлиево, но самото вписване на промяната в обстоятелствата е станало след изтичане на едномесечния срок. Според него вината за по-късното вписване не е негова, тъй като заявяването на новите обстоятелства се прави от купувача, а в случая Ботев е продавач. Ботев определя случая като маловажен. На обратното мнение са членовете на Общинската избирателна комисия, които единодушно са гласували "за" прекратяване пълномощията на общинския съветник.

Боян Ботев е първи мандат общински съветник. Избран е с преференциалните гласове на 246 избиратели, което му отвори място в новия Общински съвет на Севлиево, въпреки, че бе на последно място в листата на коалицията, която го издигна - "Ние, гражданите", по-късно групата в Общинския съвет си върна името на едноименното сдружение "Граждани за Севлиево", чийто основател и първи председател е Ботев. Обществената му дейност е широко популярна, а каузите, за които работи преди да влезе в местния парламент са опазването на горите, чистотата на въздуха, решаване на проблема с безводието в общината. Инициатор е на няколко благотворителни каузи.

"Дори и извън Общинския съвет, ще продължа да работя за Севлиево", зарече се Ботев, признавайки за пореден път, че политиката никога не му е била цел.  

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.