Търсене

През 2090 г. населението на област Габрово може да се свие до 51 хил. души, сочи прогноза на НСИ

Емилия Димитрова
Близо 1 млн. лв. за работа по проекти са получили чиновници в об

Неблагоприятно е демографското развитие на област Габрово според прогнозата за населението, публикувана днес от Националния статистически институт. 

Прогнозата е разработена по три различни сценария - реалистичен, при който демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически условия и вариант, при който демографията ще зависи от неблагоприятни социално-икономически условия. Между другото разликата между трите сценария не е голяма.

В реалистичния вариант на статистиците през 2090 година населението на област Габрово ще се свие до малко над 51 хил. души. За сравнение към 31 декември 2022 г. населението на областта е почти 96 хил. души. Според същата прогноза през 2025 г. хората в габровско ще са малко под 91 хил. души (с пет хиляди са повече при оптимистичната прогноза, б.р.).

Прогнозните данни сочат, че тенденцията на застаряване на населението в габровска област ще продължи и през следващите години. Това се вижда от високия коефициент на възрастова зависимост, който показва съотношението между лицата на възраст над 65 години, които са предимно икономически неактивни, и лицата в активна възраст. По-високият коефициент на възрастова зависимост показва влошаване на възрастовата структура на населението, което рефлектира върху пазара на труда, икономическия растеж и др. За област Габрово този коефициент надхвърля 70 при средни стойности за страната 60, но има области с по-нисък. 

Демографските прогнози са формални пресмятания, които се извършват при условие че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията в съответния регион. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период.

Прогнозата до 2090 г. е разработена като са ползвани данни за броя на населението, броя на живородените и умрелите, броя на заселените и изселените. Населението е разпределено по пол и възраст за всяка година от периода. 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.