Търсене

Приемът на проекти по подмярката за млади земеделски стопани продължава до 6 януари 2023 г.

Севлиево онлайн
Приемът на проекти по подмярката за млади земеделски стопани продължава до 6 януари 2023 г.

Снимка: Катерина Гичева от Pixabay

Приемът на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. продължава до 6 януари 2023 г.

Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на млади земеделски стопани в България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е левовата равностойност на 15,5 млн. евро, като подпомагането за един млад земеделски стопанин е в размер на левовата равностойност на 25 000 евро.

Допустими кандидати по подмярката са земеделски производители – физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които отговарят на три условия: да са регистрирани за първи път като земеделски стопани, икономическият обем на стопанството им да е между 8 000 и 16 000 СПО, а самите кандидати да са на възраст между 18 навършени до 40 навършени години към датата на подаване на проектното предложение.

Желаещите да участват по процедурата могат да се възползват от безвъзмездно изготвяне на бизнес план и предоставяне на консултантски услуги от страна на Национална служба за съвети в земеделието, Научен център по животновъдство и земеделие - Смолян и „Академис“ ЕООД.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!