Търсене

Проект за еко кът в двора спечели гимназията по механоелектротехника по ПУДОС

ПГМЕТ " Ген. Ив. Бъчваров" - 56 години от първия учебе

Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” разработи и спечели финансиране за проект на тема „Природа и здраве - ръка за ръка”.

С проекта училището кандидатства за финанасиране в организираната от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДОС) прочцедура по националния конкурс „Чиста околна среда - 2023г.”. 

Проектът ще бъде финансиран с 7 500 лв. С изпълнението му в двора на гимназията ще бъде създадена рекреационна зона с приятна среда, съобщават от училището. Ще бъдат запазени всички съществуващи дървесни видове, като едновременно с това ще бъде обновена и обогатена растителната композиция чрез засаждане на цветя, изграждане на алпинеум и външна шахматна дъска, изработване на къщички за птици от рециклирани материали.

С изграждането на еко къта ще се реализира основната цел на проекта за участие на младите хора в кампании за популяризиране на здравословен начин на живот.

Конкурсът "Чиста околна среда" е ежегоден. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие. 

На свое заседание, Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3,5 млн. лв.  общо за всички одобрени проекти, като проектите на общини и кметства да бъдат финансирани с по 15 хил. лв., на детски градини и училища - с по 7500 лв. (сумите са с ДДС). 

Постъпили бяха 760 проекта на кметства и общини, от тях за финансиране бяха одобрени 134.

Проектите на училища и детски градини, подадени до крайния срок бяха 423, от тях 99 ще получат по 7500 лв. 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.