Търсене

Проект за промени в Търговския закон предвижда улеснена процедура за заличаване на дружества, които нямат дейност от поне една година

Данъчните започват масови проверки за ДДС на вносни стоки

Снимка на Steve Buissinne от Pixabay

Провеждане в кратки срокове на производството по ликвидация на дружества, които отговарят на определени условия, включително да не са осъществявали скорошна дейност и да нямат нает персонал. Това предвиждат допълнения в Търговския закон, предложени от Министерството на правосъдието. В тези случаи се осигурява и възможност за „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията.

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане.

Създаването на законова рамка за постигане на ускорена ликвидация на юридически лица е и ангажимент на страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост, етап 254 в Реформа „Разрастване България“

Ликвидацията на търговското дружество е доброволно производство за разпределение на имуществото му след неговото прекратяване. Целта на ликвидацията е да се събере и осребри цялото имущество на дружеството и след като се удовлетворят всички кредитори, остатъкът да бъде разпределен между съдружниците, се сочи в мотивите към проекта.

В същото време в момента доброволната ликвидация на бизнес в България отнема близо една година, процедурата е продължителна и скъпа. А средно на година се създават между 30 000 и 50 000 нови юридически лица, като над 90% от новостартиралите компании се провалят още в началните стъпки.

Предлаганите допълнения в Търговския закон предвиждат създаване на нов член 274а „Бързо производство по ликвидация“. Улесняването на процеса се постига по две основни направления – съкращаване на сроковете на процедурите и въвеждане на „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията, където ще се подават всички заявления. Условията за провеждане на бързо производство по ликвидация само се декларират и представянето на декларация за тях ще е достатъчно за разглеждане на заявленията в производството в по-кратки срокове.

За да се възползва от новата възможност дружеството трябва едновременно да отговаря на пет условия:

1. не е осъществявало дейност или е прекратило осъществяваната дейност преди повече от дванадесет месеца;

2. не е наемало работници и служители или е прекратило трудовите правоотношения с тях преди повече от дванадесет месеца;

3. няма регистрация по Закона за данък добавена стойност или е прекратило регистрацията си преди повече от дванадесет месеца;

4. няма непогасени задължения към държавата и общините;

5. няма неприключило производство по установяване на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, по което страна е Националната агенция за приходите.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!