Промените в ТЕЛК са публикувани за обсъждане

 Вчера Министерството на здравеопазването публикува на сайта си Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки  на медицинските експертизи и на Наредбата за медицинската експертиза. Проектът е публикуван за обществено обсъждане, текстът е достъпен на: 

http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/

С промените се премахва ограничаващото изискване лекарите в състава на ТЕЛК да са на пълен работен ден, като същевременно се дава възможност да се определят лекари – резервни членове. По този начин на ръководителите на лечебни заведения, към които са разкрити ТЕЛК, се осигурява свобода за избор на специалисти, с които да сключат договор за осъществяване на медицинската експертиза. Това ще гарантира гъвкавост в работата на комисията и ще даде възможност да се разкрият нови ТЕЛК, включително и към лечебните заведения в по-малките градове, пише в мотивите на ведомоството. Чрез измененията ще се осигури по-голяма достъпност на лицата, подлежащи на освидетелстване, както и ще се съкратят сроковете за получаване на експертно решение.

С промените отпада изискването лекарите от ТЕЛК да работят на трудов договор. Това ще даде възможност да се привлекат повече специалисти в състава на ТЕЛК. Тази промяна е в съответствие с измененията в Закона за здравето, според които лекарите в ТЕЛК могат да упражняват своята лекарска професия извън дейността си в комисията. Регламентират се и условията, при които лекар не може да участва при извършване на медицинска експертиза. По този начин се осигурява механизъм за предотвратяване на конфликти на интереси и евентуални корупционни практики.

С промените се дава възможността комисията да се произнася предимно въз основа на предоставена медицинска документация и само при необходимост да се осъществява клиничен преглед или да се назначават допълнителни изследвания и консултации със специалисти. По този начин, в случаите когато медицинската документация е напълно достатъчна за произнасяне на ТЕЛК, ще се намали прякото ангажиране на хората, свързано с разход на средства и време, и отсъствие от работа.

С измененията в Наредбата за медицинската експертиза се правят съществени промени в начина, по който се оценява трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане. Премахват се съществуващите диапазони за оценка на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане. Премахва се различният подход при оценяването на заболявания от един и същ клас. Отпадането на диапазоните и конкретизирането на процентите ще ограничи максимално проявите на субективизъм, който често е причина различните ТЕЛК да срещат трудности в преценката и да оценяват по различен начин пациенти с еднакво здравословно състояние.

 

Онкологът д-р Бонка Попова ще преглежда на 10 май
Здраве
Iseal Standart оборудва отделението по педиатрия в Габрово
Здраве
Онкорентгенологът д-р Диков ще преглежда в Свлиево на 2 март
Здраве
Промените в ТЕЛК са публикувани за обсъждане
Здраве
Нов специалист УНГ в "Медицински център-1"
Здраве
Онкологът д-р Бонка Попова ще преглежда на 22 март
Здраве
Нов специалист по кардиология в "Медицински център-1"
Здраве
Министър Ананиев открива детско отделение в Габрово
Здраве
Започва прием на документи от двойки с репродуктивни проблеми
Здраве
Изненада: Д-р Цеков сам дойде в пленарна зала
Здраве
Хирургът д-р Димитър Цанков започва прегледи в Севлиево
Здраве
Изплащат през март по-високите заплати в системата на МЗ
Здраве
Ново: специализиран медицински транспорт в цялата страна
Здраве
В "Медицински център-1" записват за прегледи при д-р Кр. Георгиев
Здраве
Спада броят на болните от грип
Здраве
Нови дати за прегледи при пулмолога д-р Иво Станчев
Здраве