Търсене

Работещите от разстояние ще имат "право на изключване" в почивни дни и в извънработно време, гласят промени в Кодекса на труда

Свободна позиция за Офис сътрудник обяви „Глобал Биомет\'\' ЕООД

снимка: pixabay

Промени в Кодекса на труда, одобрени от правителството на заседанието му миналата седмица, регулират трудовото законодателство в посока усъвършенстване на условията за работа от разстояние и защита на правата на работниците. 

Няколко са ключовите аспекти в промените:

Гъвкавост и сигурност:

Законопроектът цели да осигури по-голяма гъвкавост и сигурност за както работещите, така и работодателите. Когато се извършва работа от разстояние като допълнение към минималните изисквания относно съдържанието на трудовия договор се предвижда да се включи и изричното уговарянето на мястото на работа мястото па работата от разстояние. По този начин се създава сигурност в отношенията между работника и работодателя, тъй като нито една от страните няма да има право едностранно да го променя.

Здравословни и безопасни условия на труд:

Работодателите се задължават да гарантират безопасни и здравословни условия на труд за работниците от разстояние. От своя страна той ще има възможността за контрол при изпълнението на работата. 

Прозрачност в обработването на данни:

При използването на системи за алгоритмично управление и изкуствен интелект, работодателите са задължени да предоставят информация за събираните и обработвани данни във връзка с работата;

Служителите имат право на преразглеждане на автоматизирани решения, засягащи техните права.

Право на rзключване:

Въведено е "право на изключване", което дава възможност на работниците да не отговарят на комуникация по време на междудневната и седмичната почивка, поддържайки по-добър баланс между личния и професионалния си живот.

Равнопоставеност и pакрила при подизпълнители:

Новите разпоредби осигуряват равнопоставеност на правата на всички работници и служители при веригите от подизпълнители за гарантиране на изплащането на техните трудови възнаграждения. При неплатени заплати те ще имат право да заведат иск срещу изпълнителя, на когото техният работодател е пряк подизпълнител. По този начин се предоставя допълнителна закрила на работниците и се минимизират предпоставките за неизплащане на техните трудови възнаграждения в случаите на неуредени търговски взаимоотношения при веригите от подизпълнители.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.