Търсене

Равен шанс за всички деца от община Севлиево - за по-малко рискове при най-малките

Севлиево онлайн
Равен шанс за всички деца от община Севлиево - за по-малко рискове при най-малките

Проектът бе представен на встъпителна пресконференция от Сабие Ходжева, снимка: Община Севлиево

"Равен шанс за всички деца от община Севлиево" е името на проект, за който Община Севлиево получи финансиране. Проектът бе представен по-рано тази седмица в рамките на начална пресконференция от неговия ръководител Сабие Ходжева - началник отдел в общинската администрация. 

Дейностите по проекта най-общо включват предоставяне на здравно-социални услуги на децата в ранна детска възраст и техните семейства, които да допринесат за превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на детската бедност и подобряване качеството на живот.

Какво ще се прави в детайли: здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи. Ще се работи по програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система и др;

Планирани са още мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата, формиране на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, включително и по отношение на деца с увреждания и затруднения в развитието.

Сред дейностите са още предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години, подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, придобиване на социални и трудови умения.

Всичко това ще се случва в Общностния център - сградата, известна като "сградата с кривите огледала". Ще има и мобилна работа, както и по време на домашни посещения. Ще бъдат наети специалисти с различна компетентност с цел да се предоставят качествени интегрирани услуги.

Продължителността на проекта е 26 месеца. Предвидената стойност за изпълнение на заложеното в него - близо 390 хил. лв. от които почти 280 хил. лв. са за заплати на персонала. Очаква се в дейностите по проекта да бъдат обхваната най-малко 400 деца от целевите групи и техните семейства.

Проектът се финансира по програма "Развитие на човешките ресурси 2021-2027". 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!