Търсене

Размерът на месечните социални помощи ще се увеличи почти двойно от 1 юни

Размерът на месечните социални помощи ще се увеличи почти двойно от 1 юни

снимка: Pixabay

От 1 юни размерът на месечните социални помощи за всички групи в уязвимо положение ще се определя от линията на бедност и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството.

С измененията се въвежда нов механизъм за социално подпомагане, който, според правителството, ще гарантира подкрепа за по-голям брой хора от рисковите групи. С промените максималният размер на месечната социална помощ за самотно живеещ човек над 75 години ще се увеличи от 136,50 лв. на 249,48 лв. За родител, отглеждащ сам дете до 3-годишна възраст, стойността й ще се повиши от 99.00 лв. на 181,44 лв.

Стойността на месечните социални помощи ще се актуализира регулярно и ще отговаря в по-голяма степен на потребности на нуждаещите се, съобщават днес от пресцентъра на правителството по повод промяната.

С измененията се акцентира върху включването на подпомаганите хора на пазара на труда. Новите разпоредби предвиждат срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“, преди подаване на заявление-декларация за социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Това ще даде възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и намаляване на риска от изпадане от системата. Предвижда се още времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, да се намали от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. По този начин те ще могат да се включат в мерки за обучение, което е фактор за по-бързото им включване на пазара на труда.

Предвидени са нови възможности за подкрепа на рискови групи, които до момента не са получавали подпомагане. За покриване на първоначални нужди на пълнолетни хора, напускащи резидентен тип социална услуга, ще се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. С промените се дава право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия договор.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!