Търсене

Регионалните здравни инспекции започват проверки за продажбата на райски газ на лица под 18 г.

Севлиево онлайн
Регионалните здравни инспекции започват проверки за продажбата на райски газ на лица под 18 г.

Обичайно райският газ се вдишва през балони, които се пълнят с диазотен оксид от капсули, снимка: PIxabay

Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев изиска регионалните здравни инспекции незабавно да започнат проверки за въведената забрана за продажба и употреба на райски газ и пълнители за него на лица под 18 г.

Действието на министъра е във връзка със сериозните рискове за здравето на непълнолетните лица, свързани с употребата на райския газ, се казва в съобщение от здравното ведомство, разпратено до медиите.

Проверките са още в изпълнение разпоредбите на Закона за здравето, с които се забранява продажбата на диазотен оксид (райски газ), включително онлайн, на лица под 18 г. на територията на детски градини, училища, общежития за ученици, лечебни заведения и в рамките на спортни прояви, организирани за деца и ученици и в закрити обществени места. Законът забранява и употребата на райски газ в закрити обществени места (с изключение употребата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост), както и на открити обществени места като прилежащи терени и тротоари на детски ясли, детски градини, училища, ученически общежития и места, където се предоставят социални услуги за деца, на площадките за игра и при организирани мероприятия за деца и ученици.

В тази връзка на регионалните здравни инспекции са възложени контролни функции по спазване на въведените забрани. В писмото си до РЗИ министър Асен Меджидиев посочва, че за извършените проверки регионалните здравни инспекция периодично трябва да уведомяват Министерството на здравеопазването.

Нарушенията се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори от РЗИ и/или от държавни здравни инспектори от Министерството на здравеопазването, а наказателните постановления се издават от директора на регионална здравна инспекция, съответно от министъра на здравеопазването.

Райският газ, диазотен оксид, е все по-популярен сред младите не само в България. В цяла Европа е така. В медицината веществото се използва за упойка, но сред европейските тийнейджъри райският газ се е превърнал в нещо като легален лек наркотик, който най-често се използва за развлечение. Обичайно райският газ се вдишва през балони. Те се пълнят с диазотен оксид от капсули. В комбинация с алкохол обаче райският газ може да предизвика перманентни щети на нервната система и дори парализа. 

При вдишване на райски газ употребилият го изпада в състояние, в което  твръде далеч от действителността, смятат лекари. В такова състояние човек е твърде опасен както за себе си, така и за околните, особено ако е на улицата, слиза по стълби или пресича улица. Притеснително е, че личности, вдишали райски газ, изпадат в психоза и дори имат самоубийствени мисли.  

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.