Търсене

С два дни закъснение МТСП публикува кои родители ще бъдат подпомогнати

С два дни закъснение МТСП публикува кои родители ще бъдат подпом

от Емилия Димитрова

Обещаните в сряда от министър на труда и социалната политика Деница Сачева условия, на които трябва да отговарят родителите, чиито деца учат дистанционно, за да получата помощ, се появиха на сайта на ведомството, макар и с близо два дни закъснение.

Право на месечна целева помощ

при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка ще имат семейства с деца до 14-годишна възраст. За да получат помощ от държавата, трябва двамата, или единия от родителите, да не могат да работят от вкъщи, да са изчерпали дните от платения си годишен отпуск, да не получават обезщетение за безработица, бременност или раждане. 

Ако двамата или единия от родителите са самоосигуряващи се и не могат да работят в условията на извънредна епидемичена обстановка, също имат право на подпомагане. 

Има и доходен критерий - средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в училището или детската градина са затворени да е по-нисък или равен на 150% от минималната работна заплата, т.е. 915 лв. 

Размерът на помощта

ще се определя за всеки месец и ще зависи от дните, в които училището или детската градина са затворени. Ако това е над десет работни дни в месеца, семейство с едно дете може да получи като помощ размера на минималната заплата за страната - 610 лв. (това е размерът на минималната заплата за 2020 г., б.ред.).

Семейства с две и повече деца ще имат право на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, което за 2020 г. е 915 лв. 

Ако градината или училището са затворени за период от 6 до 10 дни в съответния месец, семействата с едно дете имат право на 305 лв., тези с две и повече деца - на 457 лв.

При въведени ограничения в училище или детското заведение пет работни дни, семействата с едно дете имат право на 152,50 лв., тези с повече деца на 228,75 лв. 

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация,

което се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, в който училището или градината са били затворени заради ограничения във връзка с извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Към заявлението-декларация работещите родители прилагат документ за брутните си доходи, но само за месеца на ограниченията, служебна бележка от работодател, ако са в неплатен отпуск и не могат да работят дистанционно от вкъщи, както и документ, че могат да ползват платен годишен отпуск и не получават обезщетение за безработица, бременност и раждане. 

Изисква се и служебна бележка от училище, яслата или градината, че детето не ги поради въведените ограничения, освен в случаите, когато тази информация не се предоставя по служебен ред, т.е. вероятно когато са затворени всички учебни и детски заведения, както е в момента. 

Самоосигуряващите се собственоръчно декларират в заявлението-декларация, че не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, като попълват и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация, въз основа на която дирекция "Социално подпомагане" ще провери служебно декларираните обстоятелства. 

Има няколко начина да се подаде заявлението-декларация - 

лично, по куриер, по електронен път чрез Системата за електронно връчване (изисква се с електронен подпис, б.р.) или на извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg.

Месечната целева помощ се изплаща в срок до края на месеца следващ месеца, за който е отпусната.

Всички условия и критерии за получаване на помощта от родители на деца до 14 г., може да бъдат видяни тук. 

 

  

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!