Съдът отмени решението за прекратяване пълномощията на Трифон Трифонов
Снимка на Arek Socha от Pixabay

от Емилия Димитрова

С решение от 17 юли т.г. Административният съд в Габрово отменя решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Севлиево, с което бяха прекратени пълномощията на общинския съветник от ГЕРБ Трифон Трифонов. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, а дали ОИК ще обжалва, ще стане ясно до дни, след заседание на комисията, което вече е насрочено, обясни нейният председател Снежина Дянкова.

Пълномощията на Трифонов бяха прекратени заради нарушение на текст от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), който казва, че общински съветник не може да е член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с общински търговски дружества. Ако това противоречие е налице, то до един месец от обявяване на изборните резултати съветникът трябва да подаде молба за освобождаване и да уведоми за това председателя на Общинския съветник и съответната Общинска избирателна комисия. 

Изборните резутати за община Севлиево бяха обявени на 28 октомври 2019 г., т.е. съгласно споменатия по-горе текст Трифонов е трябвало да изчисти конфликта до 28 ноември 2019 г. По това време и до края на миналата година, той е собственик на дружество, което има действащ договор за наем с "Общински пазари Севлиево" - сто процента общинско търговско дружество. 

Откога обаче започва да тече едномесечният срок, се оказа спорния въпрос.

Припомняме, че от 1 декември 2019 г. влезе в сила Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. С него влязоха в сила промени в ЗМСМА, които третират точно невъзможността съветници да въртят бизнес с общините, в които са избрани. И тук възниква опция за тълкуване - дали отстраняването на конфликт трябва да стане един месец от обявяване на изборните резултати, както указва ЗМСМА, или един месец от влизането в сила на промените в същия закон.

Очевидно двете разпоредби "се бият", тъй като законодателят не е направил необходимото да уеднакви нормативната уредба. В случая с Трифонов съдът приема, че за него един месец тече от 1 декември 2019 г., т.е. от влизане в сила на законовите промени, а не един месец от обявяване на резултатите от изборите, както е записано в ЗМСМА - текстът, на който се позова ОИК в решението, с което прекрати пълномощията му.

Съдът отчита още, че Трифон Трифонов не е изпълнил други две свои задължения - да уведоми за предприетите действия председателят на ОИК и на Общинския съвет, но това, според съдебното решение е несъществено.

С решението на Административен съд Габрово ОИК трябва да заплати 500 лв. разноски на общинския съветник. 

Казусът с общински съветници, които имат договори с Общината, в коята са избрани или с нейни дружества, е повсеместен. Липсата на тълкувателно решение, което да уеднакви съдебните решения е предпоставка подобни дела да бъдат обект на тълкуване. 

 

   

Какво не четем в доклада на КПКОНПИ, пита Кристина Сидорова
Политика
Още един общински съветник е в несъвместимост и конфликт
Политика
Кирил Ананиев става министър на финансите и още рокади в кабинета
Политика
Станимир Стойчев поема БСП в Севлиево или каквото е останало от нея
Политика
Председателят на Общинския съвет в Дряново е отстранен от длъжност
Политика
Над половин милион лева в пари и имоти декларира общински съветник в Севлиево
Политика
Боян Ботев: „Сгреших. Понасям отговорността за това“
Политика
С едно извънредно заседание, общинските съветници получиха пълни заплати
Политика
ОИК прекрати пълномощията на Трифон Трифонов от ГЕРБ
Политика
Без изненади бе приет бюджет 2020 на Севлиево
Политика
Съдът отмени решението за прекратяване пълномощията на Трифон Трифонов
Политика
ОИК няма да обжалва съдебното решение по казуса Трифон Трифонов
Политика
Димитър Тонев влиза в Общинския съвет на мястото на Боян Ботев
Политика
ОИК проверява сигнал за несъвместимост за съветника Трифон Трифон
Политика
ОИК е сезирана за правомощията на Трифон Трифонов като съветник
Политика
Прекратиха пълномощията на Боян Ботев като общински съветник
Политика