Търсене

Съдът отмени решението за прекратяване пълномощията на Трифон Трифонов

Съдът отмени решението за прекратяване пълномощията на Трифон Тр

Снимка на Arek Socha от Pixabay

от Емилия Димитрова

С решение от 17 юли т.г. Административният съд в Габрово отменя решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Севлиево, с което бяха прекратени пълномощията на общинския съветник от ГЕРБ Трифон Трифонов. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, а дали ОИК ще обжалва, ще стане ясно до дни, след заседание на комисията, което вече е насрочено, обясни нейният председател Снежина Дянкова.

Пълномощията на Трифонов бяха прекратени заради нарушение на текст от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), който казва, че общински съветник не може да е член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с общински търговски дружества. Ако това противоречие е налице, то до един месец от обявяване на изборните резултати съветникът трябва да подаде молба за освобождаване и да уведоми за това председателя на Общинския съветник и съответната Общинска избирателна комисия. 

Изборните резутати за община Севлиево бяха обявени на 28 октомври 2019 г., т.е. съгласно споменатия по-горе текст Трифонов е трябвало да изчисти конфликта до 28 ноември 2019 г. По това време и до края на миналата година, той е собственик на дружество, което има действащ договор за наем с "Общински пазари Севлиево" - сто процента общинско търговско дружество. 

Откога обаче започва да тече едномесечният срок, се оказа спорния въпрос.

Припомняме, че от 1 декември 2019 г. влезе в сила Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. С него влязоха в сила промени в ЗМСМА, които третират точно невъзможността съветници да въртят бизнес с общините, в които са избрани. И тук възниква опция за тълкуване - дали отстраняването на конфликт трябва да стане един месец от обявяване на изборните резултати, както указва ЗМСМА, или един месец от влизането в сила на промените в същия закон.

Очевидно двете разпоредби "се бият", тъй като законодателят не е направил необходимото да уеднакви нормативната уредба. В случая с Трифонов съдът приема, че за него един месец тече от 1 декември 2019 г., т.е. от влизане в сила на законовите промени, а не един месец от обявяване на резултатите от изборите, както е записано в ЗМСМА - текстът, на който се позова ОИК в решението, с което прекрати пълномощията му.

Съдът отчита още, че Трифон Трифонов не е изпълнил други две свои задължения - да уведоми за предприетите действия председателят на ОИК и на Общинския съвет, но това, според съдебното решение е несъществено.

С решението на Административен съд Габрово ОИК трябва да заплати 500 лв. разноски на общинския съветник. 

Казусът с общински съветници, които имат договори с Общината, в коята са избрани или с нейни дружества, е повсеместен. Липсата на тълкувателно решение, което да уеднакви съдебните решения е предпоставка подобни дела да бъдат обект на тълкуване. 

 

   

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!