Търсене

Съдът стопира конкурсите за училищни директори, две училища в Севлиево остават с временно изпълняващи

Емилия Димитрова
Съдът стопира конкурсите за училищни директори, две училища в Севлиево остават с временно изпълняващи

Емилия Неделчева е новият временно изпълняващ длъжността "директор" на ОУ "Стефан Пешев", снимка: личен профил във фейсбук

Върховният административен съд (ВАС) спря изпълнението на новата Наредба за провеждане на конкурси за директор в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование. С това две от училищата на Севлиево остават с временно изпълняващ длъжността. 

Професионална гимназия "Марин Попов" ще продължи да бъде ръководена от Нели Петрова,

въпреки навършването й на пенсионна възраст. Директорското място в училището бе обявено на конкурс и за него има кандидат - Ивелина Ненова. Тя е допусната до участие, което заради спряната наредба се отлага за неопределено време.

В Основно училище "Стефан Пешев" също е обявен конкурс за директор.

Там временно изпълняващ до средата на юли беше Димитринка Стефанова, която бе назначена до конкурс на мястото на починалия Николай Захариев. Димитринка Стефанова междувременно навърши пенсионна възраст, заради което със заповед на началника на Регионалното управление по образованието в Габрово Георги Маринов, от 18 юли т.г. за временно изпълняващ директор е назначена Емилия Неделчева. 

До назначаването й Емилия Неделчева е заместник-директор в училището и дългогодишен преподавател по български език и литература. Тя също е допусната до конкурс, който засега няма да се проведе. 

В цялата област Габрово са обявени седем места за директори в училища,

но само за три има подедни документи. Липсата на интерес към конкурсите е повсеместна. В Смолян за дванайсет обявени места, има шест кандидати. Във Велико Търново ситуацията е още по-тревожна – там за четири училища изобщо няма кандидати за директори.

Съгласно стопираната наредба кандидатите за директори преминават през два етапа на оценяване,

като решават два теста. Единият е с отворени отговори. Двата теста са анонимни, което има за цел елиминирането на субективизъм при оценяването.

Действието на наредбата, по която трябва да се проведат 450 конкурса за директори на училища и детски градини, бе спряно от Върховния административен съд, след като учител, който участва в конкурса за директор на СУ „Д-р Петър Барон“ в Пазарджик, подаде жалба срещу наредбата.

Целта на спирането на действието на акта е да се осигури защита на лицата, подали жалба или протест, какъвто е случаят с директора на пазарджишкото училище, обявиха от ВАС.

Върховните магистрати приемат, че ако обявените конкурси за директор продължат при действието на оспорения нормативен акт, това би ограничило възможностите на жалбоподателката за успешно участие в конкурса, предвид евентуално несъответствие с поставените в Наредбата изисквания към кандидатите.

В мотивите на съда се посочва, че множество от критериите за оценка на кандидатите в новата наредба имат субективен характер.

Визира се, че те се отнасят до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип и усъвършенстване и комуникационни умения. „Евентуалната незаконосъобразно формирана комисия, която ще оценява качествата на кандидатите, възможността за субективизъм при оценката, влияят пряко върху законосъобразността на конкурса и пряко засягат всеки участник в него“, се казва още в мотивите на съда.

Според магистратите провеждане на стотици конкурси за директори, които вече са обявени, би представлявало сериозно засягане на обществения интерес при действието на незаконосъобразни правни норми. Редом с това предварителното изпълнение на наредбата би причинило значителни и трудно поправими вреди, както на интересите на участниците в конкурса, конкретно и на жалбоподателката, така и на защитимите обществени интереси, които са предмет на регулиране. 

Мотивите на Върховния административен съд са достъпни тук.  

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!