Търсене

Само за клиентите на „Енерго Про“ цената на тока намалява с 0,49 %

До март продължават компенсациите на индустрията заради цените н

Клиентите на "Енерго-Про" са единствените измежду потребителите на ток от трите енергийни дружества у нас, за които цената на тока е по-ниска от 1 юли т.г. Намалението е с много малко, под половин процент - 0.49%, но е факт за следващата една година.

За клиентите на „Електрохолд цената нараства с 3,10 %, на ЕВН – с 1,85 %. Средното увеличение на цената на електроенергията от 1,77 % е най-ниското през последните 10 години и е значително по-ниско от годишната инфлация, съобщават от Комисията за енергийно и водно регулиране - КЕВР. 

Съгласно Решение Ц-17/30.06.2024 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, от 1 юли 2024 влизат в сила нови цени на електроенергията в Североизточна България. За битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО цените са както следва: дневна тарифа – 0,22362 лв./kWh, нощна тарифа – 0,12657 лв./kWh, без ДДС.

Във връзка с изменението на цените на електроенергията "Енерго-Про" дава възможност за самоотчет на показанията на потребителите. Желаещите да се възползват от тази възможност клиенти на регулиран пазар могат да подадат данните от електромера, придружени от клиентски и абонатен номер, до края на деня на 01.07.2023 г. на имейл info@erpsever.bg, на телефони 0700 1 61 61 или 0700 359 10, както и в удобен център за обслужване на компанията в областните градове. Самоотчетът не е задължителен, и в случай че не получи данни, компанията ще фактурира потреблението по регламентираната методика – пропорционално разпределение на отчетените количества на дните преди и след влязлата в сила промяна.

Изменението на цената ще бъде отразена еднократно във фактурите на клиентите. Всички платежни документи за отчетния период, включващ промяната, ще съдържат два подпериода – период по старите и период по новите цени. Броят дни по стара и нова цена ще бъде различен в зависимост от отчетния период на всеки клиент.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!