Търсене

Със зимни гуми от днес, започва акция "Зима"

Със зимни гуми от днес, започва акция

От 15 ноември до 14 декември 2023 г. на територията на област Габрово ще се проведе традиционната акция „Зима“. Акцията е инициирана от Съюза на българските автомобилисти и се осъществява в партньорство с отдел „Пътна полиция“ – ГДНП и с подкрепата на Българския Червен кръст, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и други партньори.

В нея са предвидени три кампании, които и тази година са със следните акценти:

От 15 ноември до 24 ноември – кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“.
Контролът в тази десетдневка ще бъде насочен към:
            - спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;
            - недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС без необходимото оборудване;
            - недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка;
            - недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;
            - недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки;
            - недопускане управлението на велосипеди по магистралните пътища.

Втората кампания стартира от 25 ноември и продължава до 4 декември 2023 г. и е с наименование „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Контролната дейност на Пътна полиция ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение. Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци). Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Ще се осъществява контрол и за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.
           

 Ще бъде отбелязан и Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП, който с резолюция на Асамблеята на ООН от 2005  г. е в третата неделя на месец ноември. През тази година Световният ден е на 19 ноември.

 През периода от 5 до 14 декември 2023 г. е планирана кампанията „Безопасно шофиране през зимата“. Тя е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и осветителните им системи и поведението на водачите спрямо пешеходците. Пътните полицаи ще насочат контрола над техническата изправност на автомобилите и над поведението на водачите.
            От Пътна полиция обръщат специално внимание на водачите на моторни превозни средства, които трябва:
            - от 15 ноември до 1 март да шофират с подходящи за зимни условия гуми или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм;
            - да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;

            - да се движат с изправна стъклопочистваща система.
 

По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение. 
По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.

На територията на област Габрово от началото на годината до 10.11.2023 г. са регистрирани 96 тежки пътнотранспортни произшествия с 12 загинали и 121 ранени.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.