Търсене

Съществуващата само на хартия Местна инициативна група "Севлиево" има нов състав за новия програмен период

Емилия Димитрова
Съществуващата само на хартия Местна инициативна група

Местна инициативна група "Севлиево" (МИГ) - сдружението с нестопанска цел, което трябваше да посредничи за финансиране на проекти на обща стойност 4 млн.- лв., по които да се реализират различни инициативи и дейности от физически и юридически лица и институции в общината, има нов състав. 

Изборът на представители от публичния сектор стана с решение на Общинския съвет в Севлиево този вторник. Според внесеното от общинската администрация предложение това се прави на основание Устава на МИГ и Закона за местно самоуправление и местна администрлация и е по-скоро рутинна процедура в началото на мандата, когато част от досегашните представители от публичния сектор - общински съветници и кметове на села, вече не са действащи.

Нищо особено няма в процедурата по избор на нови представители в Общото събрание на организацията, което е висшия орган за нейното управление. Има обаче обстоятелства, които няма как да бъдат пренебрегнати и първото от тях е

защо МИГ "Севлиево" фигурира само на хартия. 

При подготовката на този текст "Севлиево онлайн" се опита да установи какво е актуалното състояние на Местната инициативна група, но се оказа, че това не е възможно. Търсенето започна от системата за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020. При задаване на критерии за търсене на МИГ Севлиево, системата препраща към портала "Водени от общностите развитие". Там в раздел "изпълнение" има списък на всички местни инициативни групи в страната с акивен линк към техните страници. Намираме МИГ "Севлиево" и кликваме върху линка. Той препраща към страницата на Националната асоциацията на Местните инициативни групи в България, където за МИГ "Севлиево" са посочени имената на координатор - Севина Драндарова (с мобилен телефон за връзка) и председател на Управителен съвет Невена Тодорова (също с мобилен телефон). Следват имейл и интернет страница на сдружението. Когато се последва посоченият адрес на страница, следва надпис "няма достъп до този сайт". 

Търсенето беше направено и по алтернативни "маршрути" в интернет, които само потвърдиха, че местната инициативна група "Севлиево" липсва навсякъде. При промяна подхода в търсене на публично достъпна информация, се оказа, че МИГ "Севлиево" липсва и в каталога на Местните инициативни групи в България. Там за област Габрово е посочена само една МИГ - "Дряново -Трявна в сърцето на Блкана".

Това би могло да означава само едно - МИГ "Севлиево" няма дейност.  

Дотук се стигна, след като стратегията на севлиевската МИГ не беше допусната до техническа и финансова оценка, тъй като още при проверката за административно съответствие и допустимост беше открито „наличието на свързаност между членове на Управителния съвет на инициативната група“, гласят мотивите на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони. 

Наличието на свързаност се изразяваше в това, че в Управителния съвет на МИГ "Севлиево" влизаха представителят на Община Севлиево и управителят на Регионалното депо, на което работодател е Община Севлиево. 

От Общината отрекоха наличието на свързаност и коригираха "грешката", но го направиха, след като стратегиите, подадени за одобрение, вече бяха получили оценка. 

Съобщението за това от Министерството на земеделието и храните направиха на 29 декември 2017 г., когато беше публикуван и списък с одобрените стратегии и тези в резервния списък, за които бюджетът не стигаше. Тогава стана ясно, че стратегията на Севлиево не беше в нито един от двата и оттогава досега развитие по това няма.

С отхвърлянето на стратегията Севлиево изпусна възможност за инвестиции на земеделски стопани, на хотелиери, занаятчии, предоставящи услуги. Изтървана бе възможността за изпълнение на малки инфраструктурни проекти и дейности в посока съхраняване на местните традиции, обичаи и културно наследство. Всичко това за 4 млн. лв. 

Какво следва с новия програмен период?

Въпреки, че представителите от Националната асоциация на местните инициативни групи в България предупредиха само преди дни, че прилагането на подхода "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) в България през новия програмен период (2023-2027) е пред провал и има вероятност страната да загуби бюджет от близо 1 милиард лева, определен по програмите за Местните инициативни групи (МИГ), новият програмен период е и нова възможност. 

Новите насоки за периода 2023-2027 г. указват, че обхвата на районите, които могат да кандидатстват със свои стратегии, включва общини, в които няма населено място с над 30 000 души население, а Севлиево е такава община. В указанията се казва, че допустима за подпомагане през новия програмен период е местна инициативна група, обхващаща административните граници на най-малко една община от селските райони.

Допълнителна продробност е промяната в дефиницията за селски район.

Новата национална дефиниция определя като „селски райони“ общините, в които няма населено място с население над 15 000 души. Съгласно тази дефиниция, 215 общини от общо 265 общини в България са класифицирани като селски район и Севлиево не е между тях. Селски общини в габровска област са Дряново и Трявна. Според сегашното определение селските райони включваха общини, в които най-голямото населено място има до 30 000 жители.

Промяната не би следвало да е проблем за ново кандидатстване на МИГ "Севлиево" със стратегия по подхода ВОМР (Водени от общностите за развитие), защото всички публични документи и насоки за кандидатстване сочат, че допустими са общини, в които няма населено място с население над 30 000 души. Темата е с развитие. 

Местната инициативна група "Севлиево" е създадена през 2010 година с името "Севлиевски край". Целта е нейна стратегия да получи одобрение за финансиране, след което да започне работа с подаване на проекти от потенциалните бенефициенти, одобряването и реализиране на дейности както в полза на отделни хора, фирми и институции, така и за полза на севлиевския край.

 

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!