Търсене

Съветник се уреди с пристойка, след като наруши Правилника на ОбС

Съветник се уреди с пристойка, след като наруши Правилника на Об

Христо Христов - най-ляво на снимката

Синът на общинският съветник от коалиция "Избирам Севлиево" Христо Николов Христов Ивайло Христов се сдоби с право за пристрояване към павилион, който стопанисва на ул. "Марин Попов" 23-25. Съгласно предложението за решение, което бе представено на съветниците, павилионът е за пакетирани храни и закуски. 

Става дума за заведение, което предлага обедно меню с готвени ястия на улица "Марин Попов". Както съветникът Христов уточни след днешното заседание на ОбС, то не отговаря на изискванията /б.ред. уместен е въпросът как предлага готвена храна, ако не отговаря на изискванията/, заради което се налага да бъде направена пристойка от 65 квадрата, за да бъде въведено заведението в унисон с нормативната уредба. 

По време на разискванията по внесеното предложение Христо Гунчев от Патриотичния фронт поиска въпросът да бъде отложен за следващо заседание, за да се включи становище на ресорната постоянна комисия. Гунчев поиска още от кмета да каже размера на средствата, които Община Севлиево ще загуби от отстъпването на право за пристрояване, като имаше предвид, че в момента в Общината постъпват средства от ползвателя на заведението за така нареченото тротоарно право. Става дума за такси от 72 лв. на месец, което годишно прави 864 лв., отговори кметът, след като изиска справка от служителите си.

Предложението на Гунчев не бе прието и се стигна до гласуване. А то премина при явно нарушение на Правилника за работа на Общинския съвет, който казва, че "общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително". В случая явно е налице конфлкт на интереси, тъй като синът на съветника Христо Христов е собственик на павилиона за хранене, а баща му участва в работата на заседанието, на което се решава дали на сина да се разреши пристрояване, без да заяви, че е в конфликт на интереси. Не го направи нито председателят на ОбС, нито някой друг съветник. Последното също е уредено в правилника за работа на ОбС, съгласно който "общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси  и да не участва в гласуването". И още: "Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник". /б.ред. чл. 27 ал.1, 2 и 3 от Правлиника за работа на ОбС Севлиево/.

Единственото по правилник бе, че Христов не участва в гласуването, което мина само с два гласа "против" - на Светла Георгиева и Христо Гунчев.

В края на заседанието на въпрос защо не е излязъл от залата, самият Христов отговори: "Казаха ми, че мога да остана. Нали не съм гласувал". 

Между другото Христо Христов получи ръкостискане от колегата си Ердоан Узунов за "миналото" предложение още в пленарна зала. Веднага след гласуването седящият през едно място ДПС-съветник Ердоан Узунов се пресегна и поздрави Христов. А може ръкостискането да е било за друго и да става дума за съвпадение.

написано от Емилия Димитрова  

  

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!