Търсене

Седмият преглед на паднали рога от благороден елен се проведе в ДЛС „Воден-Ири Хисар“

Седмият преглед на паднали рога от благороден елен се проведе в ДЛС „Воден-Ири Хисар“

Преглед-изложение на паднали рога от благороден елен събра повече от 400 души в двора на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“, снимка: СЦДП

Седмият преглед-изложение на паднали рога от благороден елен събра повече от 400 души в двора на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“. Традиционно в изложението бяха представени паднали рога от благороден елен от ловни стопанства от състава на Северноцетрално държавно предприятие (СЦДП), както и други горски и ловни стопанства в страната.

Заместник – министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов, председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Пламен Абровски и директорът на Северноцентрално държавно предприятие (СЦДП), в чиито териториален обхват е ДЛС „Воден – Ири Хисар“ инж. Цветелин Миланов поздравиха присъстващите, като в своето обръщение директорът на СЦДП подчерта, че прегледът на трофейните качества чрез паднали рога е пионерно мероприятие за България, което вече се утвърждава като традиция в последните години.

Подобен тип преглед носи много ценна информация за ловните стопани. По падналите рога може да бъде направена достоверна оценка и модел за развитието и заложбите на еленовите трофеи, както и да се определят различните фази в живота на този вид дивеч и качеството на еленовата популация. По думите на инж. Миланов грижите, които се полагат за благородния елен, дават резултат и популациите подобряват своето качество. Доказателство за това са добитите през миналата година в обхвата на ръководеното от него държавно предприятие четири капитални трофея, отличени със златни медали.

Инж. Миланов поздрави екипа на „Воден-Ири Хисар“ и директора на стопанството инж. Кирил Колев, за това, че през 2021 г. най-високо оценен е бил именно трофеят, добит в това стопанство.

Заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов поздрави домакините и декларира подкрепа към подобен вид специализирани изложения, "така че ние ще направим всичко, което е по силите ни, това събитие освен да остане трайно в календара на ловните мероприятия, провеждани в България, и да бъде популяризирано“. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.