Търсене

Серия от грешки бележат смъртта на починала пред регистратурата на болницата във Враца 43-годишна жена

Серия от грешки бележат смъртта на починала пред регистратурата на болницата във Враца 43-годишна жена

Илюстрация: Pixabay

министерството на здравеопазването публикува резултатите от проверката, извършена във врачанската болница, където почина 43-годишна жена, докарана в тежко състояние. Случаят стана известен от медиите, които разпространиха любителско видео, на което се вижда как служителка на региструратата се занимава с бюрократични изисквания, докато състоянието на жената става все по-тежко. Всичко това се случваше пред невръстното й дете, а случаят породи вълна от недоволство и гняв. Министърът на здравеопазването Асена Сербезова назначи проверка, резултатите от нея са оповестени. 

Да се изготви програма за обучение на новопостъпилите регистратори в отделението за спешна медицина в МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца, за да бъдат служителите в максимална степен практически подготвени. В зоната на регистратурата да се създаде система за бързо известяване на дежурните екипи за спешен прием на пациенти, например чрез звукова сигнализация. Тези предписания са направени от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) към лечебното заведение, показва докладът от проверката във врачанската болница. 

От доклада на ИАМН става ясно още, че при пристигането на пациентката на регистратурата на лечебното заведение, до което е транспортирана с частен автомобил, дежурната на регистратурата медицинска сестра е предприела изследване за Ковид с бърз антигенен тест, каквото изискване е посочено в заповед на директора на болницата.  При преглед на записи от видеокамери е установено, че пациентката е била четири минути в зоната на регистратурата. На четвъртата минута е въведена в противошокова зала и е триажирана с код А1 – критичен спешен пациент. При постъпването в противошокова зала тя е без дишане и сърдечна дейност. Въпреки започнатите от дежурния екип реанимационни действия в пълен обем, след близо 30 минути е регистриран летален изход.  Не са констатирани нарушения при извършените от дежурния реанимационен екип реанимационни мероприятия. Изследванията са показали данни за възпалителен процес, анемичен синдром и повишени стойности на Д-димер, което е белег за нарушена коагулация и може да доведе до тромбоза или белодробна емболия.

В доклада си проверяващите посочват, че дежурният регистратор в отделението по спешна медицина, вероятно поради професионална неопитност, не е оценил критичното състояние на пациентката и не е изпълнено изискването за времева рамка, съгласно медицинския стандарт „Спешна медицина“ (триажна категория код Червено А1, според която началото на дейностите по обслужване на критичен спешен пациент е до 1 минута от пристигането му).

От проверката на ИАМН става ясно, че със заповед на изпълнителния директор на болницата тялото на пациентката е освободено от аутопсия след молба от сестрата на починалата и писмено мнение на дежурния лекар. В конкретния случай, изпълнителният директор е нарушил чл. 98, ал. 1 от Закона за здравето, тъй като причината за смъртта е неизяснена, липсват анамнестични и клинични данни за преморбидното състояние. За констатираното нарушение е образувано административно наказателно производство, съгласно правомощията на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Сходни с направените от ИАМН предписания са и тези на Регионалната здравна инспекция във Враца, която също извърши проверка по случая. РЗИ Враца констатира, че не е изпълнено изискването за последователност в обслужването на пациентката – триаж, категоризация, регистрация. Не са налични и предоставени от отделението по спешна медицина утвърдени протоколи, по които регистратора – медицинска сестра, осъществява първоначална оценка на нивото на спешност на пациентите.

ИАМН и РЗИ Враца извършиха проверка по случая и в Центъра за спешна медицинска помощ - Враца, където е бил подаден сигнал чрез спешно повикване на номер 112 за жена на 43 години с учестено дишане и задух, с назначена терапия от общопрактикуващ лекар. И двете проверяващи институции констатират, че служителката, приела обаждането, не е определила адекватно и не е оценила степента на спешност на нуждаещата се от помощ жена. Дежурната медицинска сестра в районната координационна централа на ЦСМП Враца е нарушила медицинския стандарт „Спешна медицина“, като не е определила триажна категория на нуждаещата се от медицинска помощ жена и не е потърсила съдействие от дежурния лекар, пишат още в докладите си ИАМН и РЗИ Враца. Също така, повикването не е регистрирано в „Книга за повиквания", за което е образувано още едно административно наказателно производство.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.