Севлиево "бие" Габрово по средна заплата и ръст на инвестиции

847 лв. е средната работна заплата в община Севлиево, при средна за страната 878 лв., сочат данни на Института за пазарна икономика, който днес представи изследването си "Икономическите центрове в България". Данните са за 2015 г., когато средната заплата за община Габрово е била 683 лв.

Целта на изследването е да очертае границите на икономическите центрове в страната. Авторите са си поставили задача да „надскочат“ административно-териториалното деление на областите и районите и да начертаят нови вътрешни граници, основани изцяло на естествените икономически процеси. Така се очертават три икономически центъра:

Големи икономически центрове, които имат много силно ядро и огромна периферия – такива са София и Пловдив;

По-малки центрове, които имат периферия, но тя често се ограничава само до съседни общини – такива са центровете Русе, Плевен и Шумен;

Специфични икономически центрове, които са съседни и имат множество допирни точки, макар и да имат силно ограничена или дори никаква периферия – такива например са центровете "Габрово-Севлиево", Стара Загора, Казанлък и Раднево. 

Групирането в рамките на центровете е правено около т.нар. икономически ядра, които привличат значителна ежедневна трудова миграция от съседни общини, имат висока концентрация на наети лица и генерират относително голяма продукция.

Икономическият център „Габрово-Севлиево“

е съставен от две самостоятелни ядра, Габрово и Севлиево, без периферия. Икономиката е доминирана от преработващата промишленост, която съставлява 67% от произведената продукция, а в нея са наети 50% от работещите. Демографските тенденции са силно негативни – населението е намаляло с 25% от началото на хилядолетието, а работоспособното население е едва 55% от всички жители. Що се отнася до качеството на образованието, центърът се при-ближава до средните за страната стойности, пише в изследването на ИПИ

Икономиката е относително равномерно разпределена между двете общини с лек превес на Севлиево, където произведената през 2015 г. продукция е малко над 1 млрд. лв., докато в Габрово е малко над 850 млн. лв.

Севлиево се развива малко по-бързо от Габрово

в последните години – общият ръст на икономиката на общината е 16% за периода спрямо 15% в Габрово. Водещият отрасъл е преработващата промишленост, която съставлява 67% от икономиката на центъра и 74% от икономиката на Севлиево. Икономиката е доминирана от няколко големи предприятия – производителя на санитарна керамика и арматура „Идеал Стандарт – Видима“, шивашката фирма „Dzalli“, производителя на паркет „Хамбергер“ и фирмата за кабели „Емка“, като освен „Dzalli“ всички други са разположени в Севлиево. Със значителен дял са и търговията (9%) и транспортът (8%). Най- значително увеличение на продукцията има при транспорта (64%) във връзка с ръста на индустрията и дейността на няколко логистични фирми.

Докато между 2012 и 2015 г. преките чуждестранни инвестиции (с натрупване) в Севлиево нарастват с 8%, в Габрово те намаляват с 3%. 

В периода 2000–2016 г. населението на център „Габрово-Севлиево“ е намаляло от 125 хил. на 94 хил. души, или с 25%.

Темпът на спад е относително еднакъв в двете общини, като е малко по-бърз в Севлиево (–27%). Основната причина за негативната тенденция е отрицателният естествен прираст, който достига –12,5‰ през 2016 г., или над два пъти по-неблагоприятен от средния за страната. Второстепенен фактор е и механичното движение на населението – механичният прираст е –4‰ от населението. Комбинацията от двата индикатора сочи към значителни демографски проблеми в близко бъдеще и задълбочаване на съществуващата негативна тенденция.

Образователната структура е доста сходна с тази в страната – при преброяването от 2011 г. с висше образование са 19% от населението и`, а със средно – 50%.

Средната оценка на матурата по БЕЛ през 2016 г. е „добър“ 4,15 – много близка до средната за страната оценка „добър“ 4,17. Оценката в Севлиево е много по-ниска – 3,81 срещу 4,32 в Габрово.

 

Иновативните решения са фокус на "Баня на годината 2018"
Бизнес
Договорите с подизпълнители по обществени поръчки стават публични
Бизнес
Ръст от 13% отчита "Идеал Стандарт Видима" през 2017 г.
Бизнес
Пет дни за подаване декларации за второто тримесечие
Бизнес
Отворени врати в завода за санитарна керамика
Бизнес
Ideal Rain Evo Jet получи престижната награда за дизайн RED DOT
Бизнес
Рекорден брой стажанти тази година в "Идеал Стандарт-Видима"
Бизнес
Област Габрово e с най-много усвоени евросредства
Бизнес
Офисът на НАП в Габрово с нови банкови сметки от 1 август т.г.
Бизнес
Синьо лято изпратиха в "Идеал Стандарт-Видима"
Бизнес
20 г. заводът за санитарна керамика налага стандарти
Бизнес
Нов материал, обогатен с билки, пуска в производство „Паралел“
Бизнес
Търговският регистър продължава да е недостъпен
Бизнес
Три четвърти от търговете с еврофинансиране се оказаха с нарушения
Бизнес
"Габрово Тур" отвори офис в Севлиево
Бизнес
Евродепутатите искат да засилят правата на работниците
Бизнес