Търсене

Въпреки по-високите оценки от матурите тази година, Севлиево остава на трето място в област Габрово по успех

Емилия Димитрова
Удостоверенията за завършено начално образование - на 1 юли

Снимка на Juraj Varga от Pixabay

С общ среден успех от 4.12 община Севлиево се нарежда на трето място в област Габрово по резултати от държавните зрелостни изпити. 

Това сочи справка, предоставена на "Севлиево онлайн" от Регионалното управление по образованието в Габрово, поискана по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Училищата от община Габрово формират най-висок среден успех - 4.61, следва община Трявна с успех 4.46. Четвърти по успех са зрелостните от община Дряново - 3.97. 

Изображение - 13677Среден успех от държавните зрелостни изпити и задължителния изпит за придобиване на професионална квалификация за професионалните гимназии (ДЗИППК), справката е изготвена от РИО Габрово по заявление по ЗДОИ от "Севлиево онлайн"  

Средният успех на община Севлиево от задължителната първа матура по Български език и литература (БЕЛ) е 3.92 и е по-висок от миналата година (3.82).

И по този изпит резултатът на севлиевска община е трета в областта, въпреки, че средният резултат от тазгодишния държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) в севлиевското СУ "Васил Левски" е 68.31 точки и над средното за страната и областта. Това се получава, защото има училище, в което успехът по този изпит е двойка и пресмятайки средно аритметично общината изостава. 

Най-висок е успехът за община Габрово - 4.44. За това класиране има значение успеваемостта на отделни училища - две от училищата с най-висок среден успех по БЕЛ са в Габрово - Националната априловска гимназия със среден успех 5.20 и Природоматематическата гимназия в Габрово със среден успех по този предмет 5.11. Третото място е за СУ "Васил Левски" със среден успех 4.77.

Едно училище от област Габрово е с успех под среден и то е в община Севлиево. Средната оценка от изпита по БЕЛ на завършващите Професионалната гимназия по транспорт и машиностроене в с. Градница е 2.24. Резултатът е малко по-висок от миналогодишния, когато завършващите гимназията постигнаха среден успех на задължителния изпит по БЕЛ 2.07. 

Професионална гимназия "Марин Попов" е със среден успех по БЕЛ 3.07, ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" - 3.54. 

Важно е да се отбележи, че втората матура за завършващите професионални гимназии е задължителен изпит за професионална квалификация. 

В община Севлиево няма гимназия със среден успех на изпита за професионална квалификация под среден,

като най-висок е резултатът от този изпит на завършващите ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" - 4.36. В гимназия "Марин Попов" е 3.47, в гимназията в с. Градница - 3.56. 

За областта картината изглежда така: много близо до пълен отличен (5.86) за професионална квалификация са зрелостниците на Природоматематическата гимназия "Акад. Иван Гюзелев" в Габрово, следвани от Професионалната гимназия по икономика и туризъм в Дряново (4.91) и Националната гимназия по приложни изкуства "Тревненска школа" в Трявна (4.71).

Много близки са резултатите на двете технически гимназии - "Д-р Никола Василиади" в Габрово (4.37) и ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево (4.36).

Изображение - 13678Среден успех по училища и видове изпити, справка: РУО Габрово  

 Четиринайсет са пълните шестици по БЕЛ, 77 са отличните оценки за областта.

Това е повече от миналата година, когато имаше само една пълна шестица на матурата по БЕЛ. Пълните шестици на изпита по англйски език са 15, 20 са от изпита за професионална квалификация. 

Най-много ученици и тази година са избрали като втора задължителна матура, но по предмет по избор, английски език. На ниво В1.1 най-голям броят на държалите тази матура е от севлиевското СУ "Васил Левски" - 25 ученици, като средният им успех е 5.42. Най-висок е резултатът от изпита по английски език на зрелостниците на Националната априловска гимназия - 5.51.

На английски език ниво В2 от севлиевското СУ "Васил Левски" са се явили 19 ученици, средната им оценка е 4.80. И на този изпит най-висок е средният успех на Априловска гимназия (5.44), следва Природоматематическата гимназия в Габрово (5.28). 

Вторият най-желан изпит за матура по избран предмет, е философия. На него са се явили 11 зрелостници от СУ "Васил Левски" в Севлиево, средният им успех е 4.37. 

Най-високи резултати са получени на матурата по немски език

Отличен 5.81 е средният успех за областта на ниво В1.1. Постигнал го е единственият явил се на тази матура абитуриент, възпитаник на Априловска гимназия. 

Немски език ниво В2 са държали осем зрелостници от областта - петима от Априловска гимназия със среден успех 5.18, двама от Природоматематическата гимназия в Габрово, чийто среден успех е 3.86 и един ученик на СУ "Васил Левски" в Севлиево, с успех 3.95. 

Най-нисък е резултатът по информатика, сочи справката на РУО в Габрово, на който са се явили четирима ученици. 

Само от Севлиево са учениците, избрали за втора матура руски език. Четиримата, държали този изпит имат среден успех 4.16. Само от Севлиево са и деветимата, избрали за втори зрелостен изпит предприемачество, средният им успех е 4.19. 

Няма зрелостници от община Севлиево, които са избрали да държат матура по химия, история и цивилизация и математика. 

На държавни зрелостни изпити в габровска област се явиха 737 ученици. От тях 408 държаха изпит за професионална квалификация, останалите се явиха на матура по избран предмет. 

За трета поредна година габровска област е на девето място от 28 области по успех от матурите след 12 клас. 

 

 

 

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!