Севлиево е в списък на Върховна прокуратура за нарушения на актове на ОбС

Тази седмица от Върховна административна прокуратура разпространиха информация за извършена проверка за законност спрямо подзаконови нормативни актове, приети от общински съвети в различни общини на страната, с цел да се установи спазването на административнопроизводствените правила. В резултатите от проверката Севлиево се споменава за констатирани нарушения при спазването на изискванията за приемане на наредби на общинския съвет.  

Сред оспорените подзаконови нормативни актове са: Наредби за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в общините Силистра, Габрово, Перник, Велинград, Димитровград, Симеоновград, Пещера, Севлиево, Гълъбово, Трявна, Мездра; Наредби за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в общините Силистра, Перник, Габрово, Радомир, Бобов дол, Трявна, Дряново, Сунгурларе, Трън; Наредби за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти  на територията на общините Габрово, Перник, Созопол, Поморие, Карнобат, Айтос, Севлиево, Трявна, Мездра; Наредби за управление на общинските пътища в общините Перник, Поморие, Гълъбово, Бобов дол, Несебър, Трявна, Рила;  Правилници за организацията и дейността на ОбС Силистра и ОбС Невестино и др.

От началото на този управленски мандат Административният съд в Гарово е отменил осем текста на общински съвет Севлиево. 

Като незаконосъобразна бе отменена Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Севлиево, приета с решение на предишния общински съвет. 

През юли 2015 г. бе отменена Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Севлиево, приета през февруари 2010 година, изменена и допълнена през следващите две години. Отмяната бе заради липсата на компетентност на Общинския съвет да взема решенията, заложени в нея, както и заради нарушения при приемането й.

През юли 2016 г. като незаконосъобразна бе отменена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево в частта й за видовете услуги и цените за тях. 

През ноември 2016 г. бе отменена Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на Община Севлиево, заради дискриминационен текст в нея, който ограничава свободната конкуренция между желаещите да поставят рекламни елементи на територията на Община Севлиево.

В края на декември м.г. Районна прокуратура Севлиево внесе в Административен съд Габрово протест против четири текста от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Тази година като незаконосъобразен бе квалифициран текст от Наредбата за гробищните паркове и погребално обредната дейност на територията на община Севлиево, приета с решение на общинския съвет през септември 2013 г. 

Спирането на дете от детска градина, ако родителите му не са платили такса за два месеца, е "нетърпим от правовия ред опит да се постигне събираемост на публичните общински вземания чрез неразрешени от закона способи", смята Административният съд в Габрово, който през 2017 г. отмени текстове от Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги в частта детски градини, приета с решение на Общински съвет Севлиево. 

Миналата година съдат отмени и дванайсет текста от Наредбата за условията и реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Севлиево, приета с Решение на Общинския съвет от 15 ноември 2016 г.

Любопитно е, че нито една от протестираните от прокуратурата и в последствие отменени от съда наредби не е била върната за ново обсъждане от областния управител на област Габрово. 

Емилия Димитрова

 

Руснаци и българи почетоха гробниците на руските войни
Общество
Майсторско шофиране остави без дъх участници и публика
Общество
Кметът на Смолян успя да изгони вестник „Отзвук“ от офисите му
Общество
Не е работа на гражданите как работят държавните структури
Общество
„Обстоятелства за евентуално престъпление“, или как се губи на инат
Общество
Студено начало на седмицата за севлиевци - минус 11 градуса
Общество
Кастрират и чипират кучета с отстъпка до края на април
Общество
Севлиево е сред общините с нарушения в отдаването на общински жилища
Общество
Стартира интернет страница за посещението на папа Франциск
Общество
Санират сградата на Общината с 1.2 млн. лв. по проект
Общество
На 3 март - цветя пред гробовете на руските войни
Общество
Разследващата журналистика в България се сблъсква със „стена от мълчание“
Общество
Жена от с. Сенник се обърна в крайпътна канавка
Общество
Близо 86 хил. лв. публични средства за медии през 2018 г.
Общество
Парче пица от гражданин за Борисов и Цветанов
Общество
Поклон от гражданите на Севлиево пред героите на България
Общество