Търсене

Солидна глоба и затвор грозят жена, държала в двора си костенурки от защитен вид

Солидна глоба и затвор грозят жена, държала в двора си костенурк

Досъдебно производство за извършено престъпление е образувано срещу 57-годишна жена от Трявна, в чийто двор са открити две шипоопашати и една шипобедрена костенурки. Животните са намерени при проверка в двора на жената от служители на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново по подаден сигнал. 

Костенурките са застрашен вид и са включени в Приложение II на Бернската конвенция и Приложения II и III на Закона за биологичното разнообразие.

Основните причини за застрашеността на костенурките са интензивното земеделие, намаляването на горите и улавянето им от хората. Костенурките се ловят за храна или заради поверието, че кръвта им помага за лечението на някои онкологични заболявания. Научните факти свидетелстват, че консумацията на кръв няма лечебен ефект, но в някои случаи може да причини други заболявания.

досъдебното производство срещу жената, отглеждала костенурките, се води по чл.278д от Наказателния кодекс. Въпросният текст гласи: "Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева".

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.