Спрян е сертификата на ДЛС "Росица" до отстраняване на нередности

Несъответствия с местно адаптирания стандарт на ДЛС "Росица" в Лъгът са били открити по време на одит от независим сертифициращ орган, извършен на територията на стопанството в периода 21-22 август 2017 год. Става дума за повдигнати шест големи и едно малко несъответствия, в резултат на което временно е преустановена валидността на сертификата на стопанството. Спирането на сертификата е стандартна процедура и това не означава, че той е отнет, уточняват от ръководството.

След заключителната среща от одита, ДЛС "Росица" има на разположение 3 месеца за да отстрани повдигнатите несъответствия.

Предстои ръководството но СЦДП ДП Габрово да проведе среща с директора на ДЛС "Росица" инж. Иван Степанов и служителите, отговорни за сертификацията в поделението. На нея ще бъдат набелязани спешни мерки за подобряване работата на ловното стопанство и дейностите в държавните горски територии. 
"Временното спиране на сертификата не променя по същество работата в държавното ловно стопанство. И към днешна дата ДЛС Росица работи, спазвайки изискванията на горската сертификация. 
Сертификацията е доброволен процес, залегнат в националното ни законодателство, а желанието и действията на ДЛС Росица и СЦДП ДП Габрово по запазването на сертификата е ясен знак, с който искаме да покажем на потребителите на дървесина и обществеността, че дървесината, която те ползват е от законен произход и от гори, които се управляват отговорно. Прилагането на горската сертификация, осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността на дейностите в горите, защита на интересите на работниците и местното население, опазването на околната среда и съхраняване на биоразнообразието", се казва в изявление от ръководството на Северноцентралното предприятие в Габрово, част от което е и стопанството в Лъгът. 

Сертификацията на всяко едно предприятие е знак, че в него се спазват определени норми и правила на работа, което гарантира отговорно управление на горите и качеството на добитата в тях дървесина.  

Йонас Нилсен и Ян Питер Тевес ще ръководят съвместно "Идеал Стандарт Интернешънъл"
Бизнес
Идеал Стандарт вдъхновява с премиерата на уникални събития
Бизнес
"Силата да помагаш" донесе в Севлиево титлата "Инвеститор в обществото"
Бизнес
Фирмите подават заявления за трета фаза от подкрепата с оборотен капитал
Бизнес
До 20 000 лв. могат да получат хората с увреждания за започване на собствен бизнес
Бизнес
Together World Tour - Ideal Standard предприема околосветско пътуване
Бизнес
„Идеал Стандарт-Видима“ - успешен старт и перспективи за 2021
Бизнес
Михаил Йонков и Ренета Николова са новите президенти на Ротари и Интеракт
Бизнес
Работна група изготвя списък на свързани със санкционираните от САЩ
Бизнес
В АПИ бяха отворени офертите за избор на строител на тунел под Шипка
Бизнес
Различни с новия копринено черен цвят на Идеал Стандарт
Бизнес
Нови инвестиции за 6 млн. лв. в завода за арматура в Севлиево
Бизнес
Утре в Берлин - втората спирка на Together World Tour
Бизнес
15 проекта за баня бяха отличени снощи в 17-тото издание "Баня на годината"
Бизнес
НАП въвежда двойна защита при плащанията през виртуален ПОС
Бизнес
20 студенти започнаха летен стаж в „Идеал Стандарт – Видима“
Бизнес