Търсене

Спрян е сертификата на ДЛС "Росица" до отстраняване на нередности

Спрян е сертификата на ДЛС "Росица" до отстраняване на

Несъответствия с местно адаптирания стандарт на ДЛС "Росица" в Лъгът са били открити по време на одит от независим сертифициращ орган, извършен на територията на стопанството в периода 21-22 август 2017 год. Става дума за повдигнати шест големи и едно малко несъответствия, в резултат на което временно е преустановена валидността на сертификата на стопанството. Спирането на сертификата е стандартна процедура и това не означава, че той е отнет, уточняват от ръководството.

След заключителната среща от одита, ДЛС "Росица" има на разположение 3 месеца за да отстрани повдигнатите несъответствия.

Предстои ръководството но СЦДП ДП Габрово да проведе среща с директора на ДЛС "Росица" инж. Иван Степанов и служителите, отговорни за сертификацията в поделението. На нея ще бъдат набелязани спешни мерки за подобряване работата на ловното стопанство и дейностите в държавните горски територии. 
"Временното спиране на сертификата не променя по същество работата в държавното ловно стопанство. И към днешна дата ДЛС Росица работи, спазвайки изискванията на горската сертификация. 
Сертификацията е доброволен процес, залегнат в националното ни законодателство, а желанието и действията на ДЛС Росица и СЦДП ДП Габрово по запазването на сертификата е ясен знак, с който искаме да покажем на потребителите на дървесина и обществеността, че дървесината, която те ползват е от законен произход и от гори, които се управляват отговорно. Прилагането на горската сертификация, осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността на дейностите в горите, защита на интересите на работниците и местното население, опазването на околната среда и съхраняване на биоразнообразието", се казва в изявление от ръководството на Северноцентралното предприятие в Габрово, част от което е и стопанството в Лъгът. 

Сертификацията на всяко едно предприятие е знак, че в него се спазват определени норми и правила на работа, което гарантира отговорно управление на горите и качеството на добитата в тях дървесина.  

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.