Спрян е сертификата на ДЛС "Росица" до отстраняване на нередности

Несъответствия с местно адаптирания стандарт на ДЛС "Росица" в Лъгът са били открити по време на одит от независим сертифициращ орган, извършен на територията на стопанството в периода 21-22 август 2017 год. Става дума за повдигнати шест големи и едно малко несъответствия, в резултат на което временно е преустановена валидността на сертификата на стопанството. Спирането на сертификата е стандартна процедура и това не означава, че той е отнет, уточняват от ръководството.

След заключителната среща от одита, ДЛС "Росица" има на разположение 3 месеца за да отстрани повдигнатите несъответствия.

Предстои ръководството но СЦДП ДП Габрово да проведе среща с директора на ДЛС "Росица" инж. Иван Степанов и служителите, отговорни за сертификацията в поделението. На нея ще бъдат набелязани спешни мерки за подобряване работата на ловното стопанство и дейностите в държавните горски територии. 
"Временното спиране на сертификата не променя по същество работата в държавното ловно стопанство. И към днешна дата ДЛС Росица работи, спазвайки изискванията на горската сертификация. 
Сертификацията е доброволен процес, залегнат в националното ни законодателство, а желанието и действията на ДЛС Росица и СЦДП ДП Габрово по запазването на сертификата е ясен знак, с който искаме да покажем на потребителите на дървесина и обществеността, че дървесината, която те ползват е от законен произход и от гори, които се управляват отговорно. Прилагането на горската сертификация, осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността на дейностите в горите, защита на интересите на работниците и местното население, опазването на околната среда и съхраняване на биоразнообразието", се казва в изявление от ръководството на Северноцентралното предприятие в Габрово, част от което е и стопанството в Лъгът. 

Сертификацията на всяко едно предприятие е знак, че в него се спазват определени норми и правила на работа, което гарантира отговорно управление на горите и качеството на добитата в тях дървесина.  

31 300 лв. събра "Севлиево 21 век" за МБАЛ "Д-р Ст. Христов"
Бизнес
Общината няма да разпределя дивидент от търговските си дружества
Бизнес
Клиент на "Хелиос" от Силистра спечели автомобил Форд Фокус
Бизнес
Конкурсът „Баня на годината“ отличи най-оригиналните дизайнерски проекти
Бизнес
Три торти, трима акционери и тиха наздравица белязаха 30 години "Хелиос" АД
Бизнес
Lidl и Kаufland даряват 300 хил. лева за купуването на респиратори
Бизнес
Късметлията на "Хелиос" днес си тръгна със спечеления автомобил
Бизнес
Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни
Бизнес
"Хелиос" осигурява дежурен екип в един от обектите си
Бизнес
Златен медал за качество за санитарните продукти Ideal Standard и Vidima
Бизнес
Дарението на "Севлиево 21 век" за болницата пристигна, след Великден влиза в употреба
Бизнес
От днес обектите на "Хелиос" АД работят с обичайното работно време
Бизнес
Животоподдържаща апаратура закупи "Севлиево 21 век" за болницата
Бизнес
"Севлиево 21 век" обявява дарителска кампания заради Covid 19
Бизнес
Севлиевска фирма за бельо започна да шие предпазни маски
Бизнес
НАП няма да спре да запечатва обекти, но ще бъде снизходителна
Бизнес