Търсене

Срещу порочни практики се споразумяха Камарата на строителите и Областната управа в Габрово

Срещу порочни практики се споразумяха Камарата на строителите и Областната управа в Габрово

Ралица Манолова (в ляво) и Мария Башева, снимка: Областна администрация Габрово

При всяка настъпила необходимост от строително-монтажни работи областният управител ще изпраща информация до Камара на строителите в България - Областно представителство – Габрово, която от своя страна ще я разпространява до своите членове. 

Това е записано в рамково споразумение между областната администрация и габровската Камара на строителите, под което вчера сложиха подписите си областният управител Ралица Манолова и председателят на браншовата организация Мария Башева. 

При запитване от страна на Областната администрация, Камара на строителите в Габрово ще предлага списък от лица с необходимата правоспособност, които да консултират решаването на проблеми, свързани с нужда от предприемане на строително-монтажни работи, се казва още в документа. 

При необходимост страните ще да участват с общи екипи в огледи и съставяне на задание с цел прозрачност, експертност и ефективност на предлаганите решения, за които областният управител трябва да вземе решение или да предложи такова (в зависимост от конкретния проблем).

Камарата на строителите ще информира при необходимост областната администрация за новости в сферата на строително-монтажните работи, които биха допринесли за развитието на региона и представляват знания, важни за ефективната работа на служителите в администрацията. От своя страна областна администрация – Габрово  ще предоставя периодично информация на Камара на строителите за промени в  стратегическите и планови документи в сферата на строителните дейности, които касаят развитието на сектора в региона.

Целта на рамковото споразумение е пълна прозрачност при реализиране на строително - ремонтни дейности на сгради и инфраструктура, коментира областният управител Ралица Манолова, според която така ще се сведе до минимум възможността от порочни практики за работа с определени фирми изпълнители.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!