Стартира процедура за попълване на системата "Живи човешки съкровища"
Нестинарството е едно от вписванията в систумата "Живи човешки съкровища", снимка: Атлантис Тур

Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г.

Процедурата преминава през два етапа – областен и национален. Отговорни за организацията на областния етап са областните администрации, а периодът за провеждане е април - юни 2021 г.

Право на номинации имат

народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство. За селектиране на постъпилите кандидатури ще бъдат създадени експертни комисии, които включват експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи, краеведи и работещи в сферата на нематериалното културно наследство.

Протоколите от работата на областните комисиия трябва да бъдат предадени в Министерството на културата до 30 юни т.г. Те трябва да бъдат придружени с досиета на селектираните за национално ниво кандидатури. Избраните на областно ниво елементи ще се представят паралелно на официалната интернет страница на Министерството на културата и на интернет страниците на съответните областни администрации.

Национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури

и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство през юли т.г. 

Поддържането на Националната система „Живи човешки съкровища – България” цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и да осигури тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище. Системата се попълва на всеки две години.

Националната система "Живи човешки съкровища" е създадена през 2008 г.

„Бистришките баби” е първото българско вписване

в Представителната листа на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството. Песните им се характеризират с архаична полифония, танци и обичаи от Шоплука.

Диафонията (или известна още като шопска полифония) е специфичен вид полифонично пеене, при което един или два гласа оформят извивките, докато другите певци поддържат монотонно пеене, което се удвоява или преминава в триглас, придружавайки така водещите певци..

Системата се попълва на всеки две години.

До момента в нея има трийсет вписвания. Сред тях са мартеницата, нестинарството в с. Българе, пернишкият празник Сурва, врачанските калушари и чипровските килими - обичаи, поставени под закрилата на държавата.

България, бродирана в 144 мотива, "нарисува" с игла 86-годишна българка
Култура
Пролетен салон събира художници и приложници в Севлиево
Култура
Ретроспективно: Борислав Русинов в галерия "Видима"
Култура
Починала е Татяна Лолова
Култура
Стартира процедура за попълване на системата "Живи човешки съкровища"
Култура
Акад. Иван Юхновски направи ценно дарение на Градската библиотека
Култура
До 1 май т.г. приемат творби в поетичен конкурс "Новият Добри Чинтулов"
Култура
„НОВ ВЕК“ - не просто изложба, а разказ в картини
Култура
Символично открива изложба галерия "Видима", представя Страхил Найденов
Култура
Три певици на „Upstream Voices” са отличени в поп-рок конкурса „Сарандев"
Култура
Трио "Звън" - 15 година на сцена и една изповед на трите певици
Култура
Галерия Видима започва годината с изложба на Христо Бозуков
Култура
От 1 април Градската библиотека отново ще работи с читатели
Култура
На 1 април Музеят на хумора и сатирата празнува рожден ден
Култура
Галерия "Видима" представя "Портали към тишината"
Култура
Миграции в студиото на артиста II - изложба на Роберт Баръмов
Култура