Търсене

Строителни фирми от региона и кмета на Габрово обсъдиха перспективи

Строителни фирми от региона и кмета на Габрово обсъдиха перспект

Работна среща между строителния бранш и ръководството на Община Габрово

На работна среща представители на Камарата на строителите у нас, управители на строителни фирми, кмета на Габрово Таня Христова и експерти от габровската общинска администрация бяха обсъдени взаимоотношенията и партньорството между бранша и Община Габрово.

Сред предложенията от страна на предприемачите, които кметът на Габрово прие, са по-активно участие на строителните фирми в процесите на проектиране и разработване на проекти от страна на Общините, с цел избягване на неточности, грешки, пропуски, нереално формиране на количества и цени на инфраструктурните обекти. Таня Христова одобри и идеята за организиране и участия в обучение за Зелени устойчиви обществени поръчки, за общи събития и срещи, за да се осигури по-активно и ползотворно сътрудничество между местните власти и строителните фирми.

Богомил Петков, който присъства на срещата в качеството на член на Управителния съвет на Камарата на строителите в България, постави въпроса за нелоялната конкуренция от страна на строителни бригади, които работят в сивия сектор и поиска подкрепа и съдействие от страна на Община Габрово за контрол и рестрикции.

Петков припомни, че доскоро имаше възможност строителни бригади, нерегистрирани и често неотговарящи на условията за строителна фирма, да участват в строителството на обекти над 100 кв. м, което е едно към едно осигуряване на работа в сивия сектор. С нововъведената нормативна промяна, свързана с изискването строителите, които искат да строят жилищни и вилни сгради над 100 кв. м да бъдат вписани в Централния професионален регистър, който се поддържа от Камарата на строителите в България, тази възможност отпадна, а кметът на Габрово заяви, че подкрепя желанието на регистрираните строители за изсветляване на сектора, което е и превенция срещу некачествено строителство.

На срещата участваха и управители на севлиевски строителни фирми, за които беше важно да научат за предстоящите инвестиционни намерения на кмета на Габрово, за инфраструктурните обекти и проекти за тази и следващите години.

Идеята на този тип срещи е строителните фирми в аванс да се запознаят с възможностите за инвестиции, да обединят сили и възможности за включване в обществени поръчки, да споделят своите проблеми, намерения и препоръки.

Дискутирана бе и възможността за удължаване на националната програма за енергийна ефективност.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.