СУ "В. Левски" в Севлиево е трето по успех на матурата по БЕЛ
снимка: pixabay

• Нито една пълна шестица на матурата по български език и литература в област Габрово

• На матурата по избор най-високите оценки са на изпитите по математика и немски език 

На задължителната матура по български език и литература (БЕЛ) дванайсетокласниците на севлиевската гимназия "Васил Левски" са постигнали среден успех 4.66, при среден за областта 4.10. Този резултат е по-нисък от миналогодишния, когато абитуриентите в област Габрово са постигнали среден успех на задължителната матура по БЕЛ 4.26. 

С най-висок успех са учениците на Националната Априловска гимназия - 5.04, втори са завършващите Природоматематическата гимназия в Габрово с успех 4.81. На трето място по успех са учениците на СУ "Васил Левски" в Севлиево. 

Най-нисък е резултатът на учениците от Професионална гимназия "Марин Попов" в Севлиево - 3.11 и с още по-нисък резултат са учениците от Професионалната гимназия по транспорт и машиностроене в с. Градница - 3.04. 

СУ "Васил Левски" има най-висок резултат в област Габрово на матурата по философия - 5.16, при среден за областта 4.00. Над средния резултат е успехът по философия на учениците от ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево - 4.21.

СУ "Васил Левски" в Севлиево е с най-висок резултат и на матурата по география и икономика - 4.68. Най-слабо са се представили на този изпит завършващите Професионална гимназия "Марин Попов" и гимназията в с. Градница.  

По история средният успех за областта е 4.24, над него е резултатът на учениците от Природоматематическата гимназия в Габрово - 5.11. 

Единствените пълни шестици са по билогия и са на ученици от Природоматематическата гимназия в Габрово. По биология има и най-много двойки, на ученици от Професионалната гимназия по транспорт и машиностроене в с. Градница. 

Очаквано най-високи оценки по математика са изкарали учениците на Природоматематическата гимназия в Габрово - 5.05 е средният им успех, следвани от завършващите СУ "Васил Левски" в Севлиево с успех 5.03 и Априловска гимназия с успех 4.63.

Само един ученик се е явил на матура по испански език, оценката му е отлична. На матура по английски език са се явили 219 ученици, средният им успех за областта е 4.71. Над него е резултатът на Априловска гимназия (5.00) и СУ "Васил Левски" в Севлиево (4.89). На четвърто място по английски език е резултатът на завършващите ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" (4.00). 

Четиринайсет ученици са държали матура по немски език. Средният им успех е 5.34, като най-добре представили се са учениците на Националната априловска гимназия (5.48), СУ "Васил Левски" в Севлиево (4.90) и ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" (4.67).   

Област Габрово е на осмо място в страната, от всичките 28 области, по среден успех от матурите. 

автор: Емилия Димитрова

 

Краткият, но скъп живот на един колеж – фантом
Образование
Керамиката и точарството не са остарели занаяти, децата ги харесват
Образование
Учениците в селата ще учат в маломерни и слети паралелки
Образование
Близо седемдесет души ще се явят на матура през август
Образование
С първия учебен звънец 2400 деца от общината влязоха в клас
Образование
Как ТУ в Габрово е издавал невалидни документи за квалификация
Образование
МОН призна за невалидните документи от университета в Габрово
Образование
Учениците могат да се запознаят с работата си от изпита след 7 клас
Образование
С успешен прием в четири специалности в ПГМЕТ откриха учебната година
Образование
Закриват се пет паралелки след първото класиране за гимназиите
Образование
Дуалното обучение в Севлиево - трудно начало, видими ползи
Образование
В Природоматематическата и Априловска гимназия се влиза с най-висок бал
Образование
Телерик Академия стартира школа по IT науки за ученици в Севлиево
Образование
СУ "В. Левски" е сред първите пет в областта по успех след 7 клас
Образование
Ученици от Чехия са на обучение в Историческия музей
Образование
В ПГМЕТ канят бивши учители и ученици за откриване на учебната година
Образование