Търсене

Свободни места за учители по БЕЛ, история и цивилизации и физическо възпитание обяви гимназия "Ген. Иван Бъчваров"

Кога големите ученици се връщат в клас, ето какво отговориха от

Професионалната гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево обяви свободни работни места за учители по български език и литература, история и цивилизации, физическо възпитание и спорт. Местата са вакантни от 4 септември т.г., крайният срок за подаване на документи е 10 юли т.г. 

За учител по български език и литература се изисква кандидатите да имат специалност или квалификация "Педагогика на обучението по български език и литература", учител по български език и литература, "Българска филология" и други съгласно Приложение 1 към чл.10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 За учител по история се изисква специалности и квалификация "Педагогика на обучението по история", учител по история, "История и археология" и други съгласно Приложение 1 към чл.10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За учителя по физическо възпитание и спорт се търси кандидат със специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт", "Спорт", учител по физическо възпитание и спорт, треньор или др., съгласно Приложение 1 към чл.10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Трудовият стаж не е задължително условие за нито една от трите специалности. Трудовият договор, който ще бъде сключен с избраните кандидати е безсрочен.

Кандидатите трябва да представят заявление за назначаване до директора на училището; професионална автобиография (CV); копие на документи, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация; документ за медицински преглед съгласно чл.2 от Наредба №4 от 2016 г.

При постъпване на работа се представят документ за самоличност, свидетелство за съдимост; карта за предварителен медицински преглед, документ за трудов и осигурителен стаж.

Документите за кандидатстване ще се приемат  до 10.07.2023 г.,  в сградата на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" на адрес Севлиево, ул. „Ненко Илиев” № 3, отдел „Администрация” (0от секретар)

Телефон/и/ за връзка: 0675/3-32-52, 3-32-55, 0878/408402

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!