Търсене

Свободно работно място за социален работник по проект обяви ПГМЕТ

Свободно работно място за социален работник по проект обяви ПГМЕ

Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево обявява свободно работно място за социален работник по проект BG05;20P001-2.011-0001 ”Подкрепа за успех”

Мястото е обявено от 15 септември 2021 г.

Изисквания за заемане на длъжността:

Средно или висше образование (могат да бъдат наети и студенти);

Изисква се професионална в областта на хуманитарните, обществени, икономически, правни науки и др.;

Не се изисква професионален опит;

Допълнителна квалификация: компютърна грамотност;

Трудовият договор, на който ще бъде нает избраният служител е срочен - до 30.06.2022 г.

Работно време: непълно- четиричасов работен ден;

Необходими документи за кандидатстване:

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/ автобиография;

3/ мотивационно писмо;

4/ копия от документите, удостоверяващи завършена степен на образование, квалификация и компютърна грамотност;

При постъпване на работа:

5/ свидетелство за съдимост;

6/ карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност;

Документите за кандидатстване ще се приемат до 03.09.2021 г. в сградата на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево, адрес: гр.Севлиево, ул. „Ненко Илиев” № 3, отдел „Администрация” (от секретар).

Събеседване с кандидатите на 07.09.2021 г. от 15,00 часа по график, утвърден от Директора и поставен на видно място „табло –съобщение”.

Телефон/и/ за връзка: 0675/3-32-52, 3-32-55, 0878/408402

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!